10 rocznica wejścia Polski do UE

1 maja 2014 |

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

/fot: Stachnik/Reporter/

/fot: Stachnik/Reporter/

Przy dźwięku  „Ody do Radości” Beethovena, na masztach załopotały flagi z dwunastoma gwiazdkami, a Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 roku Polacy obudzili się już w zjednoczonej Europie.
Co czwarty Polak uważał wówczas, że członkostwo nie będzie ani dobre, ani złe. Teraz, po 10 latach Polski w UE akceptacja dla obecności w zjednoczonej Europie sięga rekordowego w historii poziomu 90 %

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej na temat 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej na temat 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Pierwszy dokument wiążący nas z Unią, czyli Układ Europejski, gwarantował Polsce status państwa stowarzyszonego z UE. Przewidywał stopniowe znoszenie ograniczeń w handlu artykułami przemysłowymi i ograniczoną liberalizację handlu artykułami rolnymi. Zobowiązywał stronę polską do dostosowywania przepisów do standardów europejskich.
Największe kontrowersje wiązały się z negocjowaniem przez Polskę warunków członkostwa w obszarach: swobodny przepływ osób i dopuszczenie Polaków do pracy w krajach UE.

„Potrafiliśmy bardzo dobrze wykorzystać szanse związane z członkostwem w Unii – wynika jednoznacznie z przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizy „Polskie 10 lat w Unii” zaprezentowanej 29 kwietnia przez premiera Donalda Tuska oraz ministra Radosława Sikorskiego,
Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Wzrósł prestiż międzynarodowy Polski, która stała się ważną częścią unijnego centrum decyzyjnego, cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację kraju przewidywalnego, odpowiedzialnego i skutecznie zabiegającego w Brukseli o własne interesy. Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych. Nie wszystkie sprawy zakończyły się pełnym sukcesem, ale bez wątpienia bilans 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny.”
/Czytamy w na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych/  http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polskie_10_lat_w_unii /
W najbliższych latach 2012 – 2017 Polska ma być największym odbiorcą unijnych dotacji spośród nowo przyjętych państw unijnych. Polska dostaje z europejskich funduszy więcej pieniędzy niż wpłaca do budżetu Unii.  
Do Polski trafiło ponad 29,5 mld euro z budżetu UE w latach 2007-2011. W tym czasie składki przekazane do Unii wyniosły 13,4 mld euro.
Polska ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Pod względem wzrostu PKB jest na poziomie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch z początku lat 80., a Hiszpanii z początku lat 90. Szczególnie atrakcyjną dziedziną polskiej gospodarki może być turystyka, z uwagi na naturalność polskiego krajobrazu i niskie uprzemysłowienie rejonów turystycznych oraz zabytki: stare miasta, jak Poznań, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Lublin czy Wrocław. Ruch turystyczny znacznie ułatwiło otwarcie polskich granic na mocy Układu z Schengen 21 grudnia 2007.

Kategoria: Z kraju i ze świata