Bezpłatna pomoc naukowa w całym Wiedniu

[ 0 ] 22 stycznia 2023 |

 Funding 2.0 – VHS pomoce dydaktyczne w wiedeńskich szkołach

Funding 2.0 to ogólnokrajowy program wsparcia nauki w szkołach publicznych w Wiedniu. Jest to program Miasta Wiednia, realizowany przez wiedeńskie ośrodki edukacji dorosłych. Ta usługa jest bezpłatna dla studentów.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy uczniowie publicznych nowych gimnazjów (NMS) i gimnazjów (niższy poziom) w Wiedniu mogą korzystać z ofert pomocy w nauce VHS.

Kursy pomocy do nauki VHS

Na kursach wspomagających naukę VHS nauczyciele stale wspierają uczniów w przedmiotach: niemieckim, matematycznym i angielskim. Dzięki tej regularnej nauce dzieci i młodzież mogą dalej rozwijać swoje techniki i strategie uczenia się, aby w przyszłości łatwiej uczestniczyć w lekcjach i utrwalać zdobytą wiedzę w dłuższej perspektywie.

Stacje do nauki VHS

Stacje do nauki VHS to otwarta oferta nauki przedmiotów niemiecki, matematyka i język angielski oraz oferta uzupełniająca do kursów z pomocami dydaktycznymi VHS. Jest szybka i nieskomplikowana pomoc w przypadku pytań merytorycznych, prac domowych czy przygotowania do pracy w szkole. Uczniowie mogą przychodzić do stacji do nauki VHS w godzinach jej otwarcia bez rejestracji  i przebywać do czasu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli zostanie stwierdzone, że istnieje dalsze zapotrzebowanie na wsparcie w stacji VHS do nauki, zalecane są odpowiednie kursy wspomagające naukę.

VHS Niemieckie kursy podstawowe i inne

Kursy języka niemieckiego Basic & More są skierowane do uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego jako drugiego języka i obecnie nie są oceniani lub oceniani negatywnie z języka niemieckiego. Kursy te oferują możliwość praktycznej nauki języka niemieckiego jako drugiego języka dla początkujących lub nieco zaawansowanych uczniów. Ponadto uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie pytań z innych przedmiotów szkolnych, takich jak przygotowanie do pracy domowej, sprawdziany, prezentacje, prace domowe itp.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj .

 

 

źródło: vhs.at

Kategoria: Serwis Prasowy

Zostaw odpowiedź