Dzień Języka Ojczystego: wykorzystaj wielojęzyczność jako zaletę.

[ 0 ] 1 marca 2023 |

 

Wiedeń to miasto różnorodności: w Wiedniu mieszkają ludzie ze 180 krajów; Oprócz niemieckiego w mieście mówi się ponad 100 różnymi językami, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nieco ponad połowa wszystkich uczniów mówi w dwóch lub więcej językach.
Celem miasta jest uznanie i promowanie wielojęzyczności jako zasobu. „Wielojęzyczne dorastanie musi być szansą, a nie przeszkodą, aby odnieść sukces w dalszej karierze edukacyjnej” – mówi zastępca burmistrza i radny miasta ds. integracji Christoph Wiederkehr. Wielojęzyczna oferta miasta jest odpowiednio zróżnicowana .
Cykl dialogów Miasta Wiednia Integracja i różnorodność (MA 17) „Twój Wiedeń. Twoje miasto” koncentruje się w tym roku na wielojęzyczności. Dziś, w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, rusza czteroczęściowy cykl wykładów, który porusza takie tematy jak wielojęzyczność w szkołach. Informacje i możliwości rejestracji na wykłady znajdują się –<  tutaj .   

Program

 • ekstremizm i nacjonalizm
  • W toku globalizacji na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost (etnicznego) nacjonalizmu i (politycznego i religijnego) ekstremizmu. Żaden kraj na świecie i żadna zetnizowana społeczność nie jest wolna od tych zjawisk. W przeciwieństwie do powszechnego podejścia polegającego na rozgrywaniu ekstremizmów przeciwko sobie, podczas tego wykładu dowiesz się więcej o różnych formach ekstremizmu i ich cechach charakterystycznych.
  • Mówca: Andreas Peham (Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu)
  • Data: 6 marca 2023, od 9:30 do 12:30
 • Towarzyszenie uchodźcom w Wiedniu – sposoby na udaną koegzystencję
  • Wolontariusze, którzy chcą wesprzeć uchodźców często stykają się z problemami, z którymi na co dzień mają niewielki lub żaden kontakt: brak wspólnego języka, skomplikowana procedura azylowa, niepewny status pobytowy, brak lub bardzo ograniczony dostęp do rynku pracy, własny system wsparcia społecznego bardzo niskie świadczenia finansowe i konsekwencje traumy to tylko niektóre z nich. Seminarium dotyczy środowiska życia uchodźców i odzwierciedla oczekiwania nowo przybyłych oraz wolontariuszy, aby stworzyć podstawę wzbogacającego doświadczenia dla wszystkich zaangażowanych.
  • Prelegent: Sonja Scherzer (pracownik socjalny w Integrationshaus)
  • Data: 13 marca 2023, od 17:30 do 19:30
 • Kompetencje trans kulturowe
  • Podstawy kompetencji trans kulturowych są przekazywane poprzez wkład teoretyczny, dyskusje i ćwiczenia dotyczące grup i przypadków. Istniejące kompetencje są wzmacniane. Należy zoptymalizować bezpieczeństwo komunikacji i działania z uwzględnieniem różnorodności kulturowej w codziennej pracy.
  • Prelegent: Almir Ibric (Miasto Wiedeń – Integracja i Różnorodność)
  • Data: 15 marca 2023, od 14:30 do 17:30
 • Lepsze zrozumienie lotu i traumy
  • Wykład skierowany jest do edukatorów, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności traumy w kontekście szkolnym. Niektóre dzieci mają biografie z wyjątkowo stresującymi doświadczeniami. Nie zawsze są one natychmiast rozpoznawalne i wymagają wprawnego i wyczulonego oka. Jeśli wcześnie zostanie rozpoznane, że traumatyczne doświadczenia mają lub miały miejsce, potrzeby dziecka można zaspokoić w bardziej ukierunkowany sposób. Zapewnia to większe bezpieczeństwo – dla wszystkich.
  • Prelegent: Barbara Winzely (Hemayat, Ośrodek Opieki nad Torturami i Ocalałymi z Wojny)
  • Data: 20 marca 2023, od 14:30 do 17:30
 • Środowisko życia mężczyzn pochodzenia arabskiego w Wiedniu
  • Zyskasz wgląd w społeczno-kulturowe życie codzienne młodych dorosłych pochodzenia arabskiego w Wiedniu.
  • Prelegent: Fatme Khalil-Hammoud (Miasto Wiedeń – Integracja i Różnorodność)
  • Data: 21 marca 2023, od 9:30 do 12:30
 • Uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą – wprowadzanie i wymiana
  • Wolontariusze wspierają także uchodźców i przesiedleńców w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji szkolnych i zawodowych uzyskanych za granicą. Tutaj można uzyskać przegląd i ogólne informacje na temat procesów uznawania (nostryfikacji). W dalszej części istnieje możliwość wymiany i obróbki konkretnych przypadków.
  • Prelegenci: Azra Mehanic i Darjusch Rezazadeh-Ardebili (punkt kontaktowy dla osób z zagranicznymi kwalifikacjami w Wiedniu)
  • Data: 21 marca 2023, od 17:30 do 19:30
 • Starzenie się jako migrant w Wiedniu
  • W tym wykładzie zostaną przeanalizowane style życia i warunki życia, a także potrzeby i możliwości uczestnictwa starszych migrantów w Wiedniu. Seminarium oferuje analizę czynników nierówności, stereotypów wiekowych oraz trudności w dostępie do systemu opieki zdrowotnej. Ponadto omawiane są możliwości uczestnictwa i włączenia oparte na często zapomnianym potencjale i zasobach (np. odpowiednie do wieku mieszkania, odpowiednie do wieku projektowanie przestrzeni społecznej, spotkania społeczne i zaangażowanie społeczne).
  • Prelegent: Christoph Reinprecht (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego)
  • Termin: 23 marca 2023, od 10:00 do 13:00
 • Społeczno-polityczny dyskurs o języku
  • Wykład poświęcony jest publicznej debacie na temat języka w Austrii: Punktem wyjścia jest diagnoza coraz większego zawężania debaty do języka niemieckiego, co rozciąga się na zakaz używania innych języków w przestrzeni publicznej. Zilustrowano destrukcyjny wpływ „zakazów językowych” oraz omówiono przyczyny arogancji językowej na podstawie studiów przypadków z obszaru rodzinnego i publicznego (zwłaszcza szkolnego). Przedstawiono krajowe i międzynarodowe instrumenty prawne dotyczące języków/plurilingualizmu, uznające „prawa językowe” za najmłodsze i często zaniedbywane dziecko praw człowieka.
  • Prelegent: Elfie Fleck (były szef Departamentu ds. Migracji i Szkół w Ministerstwie Edukacji)
  • Data: 30 marca 2023, od 14:30 do 17:00
 • Rasizm anty muzułmański
  • Seminarium ukazuje formy, w jakich występuje rasizm anty muzułmański. Przedstawiono możliwości, co można zrobić prawnie, aby temu przeciwdziałać.
  • Mówca: Volker Frey ( Różnorodność – Prawo – Ważność)
  • Data: 11 kwietnia 2023, od 17:30 do 19:30
 • Romowie i Sintizze w Austrii – podnoszenie świadomości na temat uprzedzeń anty cygańskich
  • Anty cyganizm jest specyficzną i najpowszechniejszą formą rasizmu wobec Romowie i Sintizze. Aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest lepsze zrozumienie i zakwestionowanie wpływu anty cyganizmu na pozycję romskiej grupy etnicznej nie tylko w Austrii, ale iw Europie. Warsztaty te mają na celu przełamanie negatywnych uprzedzeń wobec Romów i Sintizze oraz pokazanie sposobów, w jakie można dziś zapobiegać nierównościom i dyskryminacji Romów i Sintizze.
  • Mówca: Danijela Cicvaric (pracownik socjalny i szef stowarzyszenia Romano Centro)
  • Data: 13 kwietnia 2023, od 9:30 do 12:30
 • Społeczności arabskie w Wiedniu
  • Od połowy ubiegłego wieku do Wiednia przybywają ludzie ze świata arabskiego. Nie jest to jednorodna grupa, taka jak „Arabowie” czy „ społeczność arabska ”. Na tym wykładzie możesz dowiedzieć się o różnych społecznościach etnicznych, religijnych i społeczno -kulturowych.
  • Prelegent: Viola Raheb (Uniwersytet Wiedeński)
  • Data: 17 kwietnia 2023, od 9:30 do 12:30
 • Negatywna decyzja azylowa – co dalej?
  • Przedstawiono wgląd w austriackie prawo azylowe ze szczególnym uwzględnieniem przypadku, w którym Federalny Urząd ds. Imigracji i Azylu (BFA) wydał negatywną decyzję azylową.
  • Mówca: Jakob Fux (doradztwo dla dezerterów i uchodźców w Wiedniu)
 1. Data: 17 kwietnia 2023, od 17:00 do 19:30

  W ielojęzyczność w szkole

 • W jaki sposób wsparcie językowe w szkole może być nie tylko wsparciem dla języka niemieckiego w szkole i oświaty? Jak promocja języka staje się promocją języka? Wykład porusza następujące kwestie w kontekście aktualnych wyników badań międzynarodowych i ich znaczenia dla austriackiego systemu szkolnego:
  • W jaki sposób edukacja językowa oddaje sprawiedliwość społecznej wielojęzyczności? W jaki sposób uczniowie mogą rozwijać i poszerzać języki, które ze sobą przynieśli?
  • W jaki sposób można uwzględnić i promować cały repertuar językowy dzieci i młodzieży?
  • W jaki sposób szkoły mogą być zaprojektowane jako szkoły przyjazne językom, które są krytyczne wobec dyskryminacji?
 • Prelegenci: Beatrice Müller i Hannes Schweiger (Uniwersytet Wiedeński)
 • Data: 19 kwietnia 2023, od 14:30 do 17:00
 • miasto imigracyjne Wiedeń. Fakty i Liczby
  • Imigracja w ostatnich dziesięcioleciach znacząco zmieniła Wiedeń. Upadek żelaznej kurtyny, wojny w byłej Jugosławii, przystąpienie Austrii do UE , rozszerzenie UE oraz imigracja z ogarniętych konfliktami regionów Syrii i Afganistanu doprowadziły do znacznego rozwoju i odmłodzenia Wiednia. W wykładzie zostaną przedstawione dane i fakty dotyczące migracji do Wiednia oraz obalone mity. Wspólnie zbadamy znaczenie imigracji dla Wiednia i omówimy kwestie związane z równością dla imigrantów i wspólnym życiem w imigracyjnym mieście Wiedniu.
  • Prelegent: Leila Hadj Abdou (Miasto Wiedeń – Integracja i Różnorodność)
  • Data: 24 kwietnia 2023, od 9:30 do 12:30
 • Styl życia osób starszych z Turcji z centrum zamieszkania w Wiedniu
  • Podczas tego wykładu zostaną omówione związane z wiekiem obciążenia związane z migracją, niedogodnościami i niepewnością w przebiegu życia. Jednocześnie należy wyostrzyć często zapomniany, ale ważny dla inkluzji pogląd na konkretne zasoby i potencjał.
  • Prelegent: Faime Alpagu (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego)
  • Data: 27 kwietnia 2023, od 9:00 do 12:00
 • Wielojęzyczność w instytucjach publicznych
  • Jaką rolę odgrywa wielojęzyczność w instytucjach publicznych w Austrii? W jakim stopniu społeczeństwo austriackie można określić jako wielojęzyczne? Przedmiotem wykładu jest opinia publiczna, na którą składają się artykuły dziennikarskie i wypowiedzi polityków oraz dyskurs naukowy. Następnie formułowane są sugestie i pomysły na sensowne rozważenie wielojęzyczności w instytucjach publicznych – policji i systemie karnym, ale także ochronie zdrowia i organizacjach pomocowych, edukacji publicznej i prywatnej oraz mediach publicznych i prywatnych. Które z wymienionych instytucji są wielojęzyczne w Austrii? Na koniec przedstawiono przykłady dobrych praktyk.
  • Prelegent: Verena Blaschitz (Uniwersytet Wiedeński)
  • Data: 8 maja 2023, od 9:30 do 12:00
 • Młodzi Afgańczycy w Wiedniu
  • Dostaniesz wgląd w środowisko życia młodych Afgańczyków w Wiedniu. Ponadto przedstawiono przykłady projektów z działu Integracja i Różnorodność jako członka Wiedeńskiej Sieci na rzecz Kultury i Prewencji Demokracji.
  • Prelegent: Shokat Walizadeh (Stowarzyszenie New Start)
  • Data: 15 maja 2023, od 9:30 do 12:30
 • Ekstremizm i fanatyzm jako wyzwanie polityczne i edukacyjne
  • Jaka jest fascynacja, jaką może wywołać ekstremizm? Jak może przebiegać proces fanatyzmu wśród młodych ludzi i jakie są możliwości zapobiegania i oporu politycznego? Wykład i dyskusja na temat ekstremizmu w ogóle i prawicowego ekstremizmu zwróci uwagę na neosalafizm i dżihadyzm w szczególności.
  • Mówca: Andreas Peham (Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu)
  • Data: 16 maja 2023, od 14:30 do 17:30
 • Małoletni uchodźcy bez opieki (UMF)
  • W wykładzie zostaną omówione przepisy ochronne mające zastosowanie do tej szczególnie wrażliwej grupy w kontekście procedury azylowej. W szczególności omówiono krajową odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku, reprezentację prawną w procedurze azylowej oraz inne szczególne przepisy ochronne dla małoletnich uchodźców bez opieki w zakresie opieki, wsparcia i edukacji, a także wskazano na przeszkody w deportacji.
  • Mówca: Koordynacja ds. Azylu Austria
  • Data: 22 maja 2023, od 9:30 do 12:30
 • Migracja.Kobiety.Przemoc w rodzinie. Zadanie
  • Migracja jest kobieca. Prawie żadna grupa ludności nie boryka się z większą liczbą problemów niż kobiety ze środowisk migracyjnych. Zwłaszcza, gdy w rodzinie pojawiają się problemy rodzinne i przemoc. Surowe przepisy dotyczące prawa pobytu, brak możliwości kształcenia i zatrudnienia oraz nierówności ekonomiczne są głównymi przeszkodami dla kobiet ze środowisk migracyjnych w wyrwaniu się z brutalnych związków. W tym module wspólnie omawiane i analizowane są obszary zamieszkania, rynek pracy oraz kompatybilność rodziny i pracy. Wiedza ta powinna wskazywać sposoby na uwolnienie się od uzależnień i powstrzymanie przemocy. W końcu imigrantki nie mogą popadać w izolację.
  • Prelegent: Angela Ivezic (Poradnia dla Migrantów)
  • Data: 6 czerwca 2023, od 9:30 do 12:30
 • Społeczności tureckie w Wiedniu: różne tożsamości społeczne i polityczne
  • Z jednej strony migranci z Turcji i ich organizacje na wiele sposobów odzwierciedlają różnorodność społeczną, etniczną, religijną i polityczną swojego kraju pochodzenia, az drugiej strony dzięki doświadczeniom migracyjnym rozwinęły się nowe, często ponadnarodowe przestrzenie i tożsamości. Wykład wyjaśnia tożsamości społeczne i ich różnorodność, rzuca światło na znaczenie wymiaru transnarodowego i analizuje, w jaki sposób wpływa to na uczestnictwo i współtworzenie.
  • Prelegent: Cengiz Günay (dyrektor Austriackiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim)
  • Data: 12 czerwca 2023, od 9:30 do 12:30
 • społeczności romskie w Wiedniu
  • Grupy wiedeńskich Romów są różne, ich środowiska życia są zróżnicowane. Na tym wykładzie poznasz życie i wyznawane wartości tych ludzi, których społeczeństwo wciąż często określa mianem „Cyganów”. Wykład stanowi wprowadzenie do historii Romów, przegląd charakterystyki kultur romskich oraz wgląd w struktury rodzinne i społeczne, w których żyją Romowie i Sintizze w Wiedniu.
  • Mówca: Usnija Buligovic (Thara House)
  • Data: 19 czerwca 2023, od 9:30 do 12:30

 

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź