Elżbieta Mazur zaprasza na muzyczny wieczór !

23 maja 2014 |

Program recitalu jest bardzo atrakcyjny: muzyka fortepianowa okresu
Romantyzmu, ukazująca różne jego oblicza: subtelny liryzm Schuberta i
wiedeński wdzięk jego tańców, dramatyzm i wirtuozeria Chopina oraz
dźwiękowe malarstwo Modesta Musorgskiego w jego „Obrazkach z wystawy”.

Kategoria: Kultura - Koncerty