Gala otwarcia XXII Dni Kultury Polskiej w Austrii.

11 września 2013 |

„Das Kleine Wien Trio“ zawładnął  sercami gości. Wszyscy powstali z miejsc żeby podziękować oklaskami za naprawdę imponujący występ młodych muzyków. Uśmiechy na twarzach gości przekazywały jeszcze więcej niż składane później gratulacje.

„Dobry wieczór Państwu. W imieniu zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu XXII Dni Polskich w Austrii, które organizuje i koordynuje nasza Wspólnota.” – tymi słowami powitała gości Prezes Forum Polonii, Teresa Kopeć.

 Copyright © 2014 Elipsa.at

Na Galę otwarcia XXII Dni Kultury Polskiej która odbyła się 07.09.2013 w przepięknej Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia,  przybyli :
Jego Ekscelencja Artur Lorkowski Ambasador Rzeczypospolitej Polski w Austrii wraz z małżonką.
Konsul Generalny RP w Austrii pan Andrzej Kaczorowski wraz z małżonką.

 Copyright © 2014 Elipsa.at

Zastępca przewodniczącego komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą Pani poseł Joanna Fabisiak.
Członek sejmowej Komisji do spraw Łączności z Polakami za Granicą poseł Artur Górski.
Zastępca prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska pan Dariusz Bonisławski.
Mag.Jelena Lljic kierownik Oddziału Promocji Integracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii wraz z panem Stefanem Urlichem.
Przedstawiciel burmistrza 3 dzielnicy Wiednia pan Bruno Ludl.
Dr. Haydar Sari Kierownik Wydziału kultury MA7 Magistratu Miasta Wiednia, wraz z małżonką.
Radna 12 dzielnicy miasta Wiednia pani Anna Bolovich.

 Copyright © 2014 Elipsa.at

Przybyli również licznie goście z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, którzy na tę okoliczność przyjechali z Londynu, Szwecji i Niemiec a są to : Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pani Helena Miziniak oraz jej z-ca pan Alexander Zając wraz z małżonką.
Zaszczycił również swoją obecnością prezydent Honorowy EUWP pan Tadeusz Adam Pilat wraz z małżonką. Obecni byli również, Radca Wydziału Konsularnego pan Kazimierz Fordon wraz z małżonką oraz Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu pan Jerzy Jędrzejewski wraz z małżonką.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji polskich w Wiedniu : Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu pana Bogusława Dybasia wraz z małżonką oraz jego z-cę panią Annę Ziemlewską, dyrektora Szkoły Polskiej panią Hannę Kaczmarczyk, oraz przedstawicielka Instytutu Polskiego pani Alina Mazur.
Przedstawicieli duchowieństwa reprezentował : proboszcz parafii Neusimmering Ksiądz Jan Soroka.
Bardzo miłym akcentem było uczestnictwo byłych Prezesów Forum Polonii;  Piotra Radowskiego i Andrzeja Lecha.
Pani Prezes FP Teresa Kopeć mówi: – „Szanowni Państwo, lista naszych gości w tym roku jest bardzo długa co nas niezmiernie cieszy, ale na tej liście jesteście Państwo szczególnie Wy, Wy którzy od 22 lat niezmiernie nam towarzyszycie – jesteście dla nas specjalnymi gośćmi honorowymi i serdecznie Was wszystkich witam.
Tegoroczne Dni Kultury Polskiej trwają od 07.09.-19.10 , w programie jest 55 pozycji . Po raz pierwszy jest tak duża liczba imprez co świadczy o aktywności i zaangażowaniu naszej Polonii w promocję naszej polskiej kultury i historii w Austrii . Jest to czynnik mocno integrujący nie tylko nasze polonijne środowisko ale również Polsko –Austriackie.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że z tych 7 imprez aż 5 przygotował miesięcznik Polonii austriackiej” Polonika „ co jest znaczącym wkładem w tegoroczne obchody rocznicowe 330 – lecia Odsieczy Wiedeńskiej.”
Oprawę muzyczną na ten pełen wrażeń wieczór przygotował zarząd Forum Polonii wraz ze Stowarzyszeniem Camerata Polonia pod dyrekcją znakomitego pianisty i organisty Marka Kudlickiego. Camerata Polonia to młoda stażem orkiestra ale jest już większości Polaków w Austrii ( i nie tylko) znana. Szczególnie dumni jesteśmy, ponieważ tworzą ją artyści polskiego pochodzenia, którzy ukończyli studia na prestiżowym Wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym i zawdzięczają swą karierę tej właśnie instytucji.
Występ Orkiestry kameralnej Camerata Polonia oraz mistrzowski popis muzyczny młodych muzyków „Das Kleine Wien Trio“ zawładnął sercami gości. Wszyscy powstali z miejsc żeby podziękować oklaskami za naprawdę imponujący występ młodych muzyków. Uśmiechy na twarzach gości przekazywały jeszcze więcej niż składane później gratulacje.
Słowami, – „Szanowni Państwo, życzę przyjemnego i pełnego wrażeń wieczoru.
XXII Dni Polskie uważam za otwarte.” – zakończyła oficjalne otwarcie XXII Dni Kultury Polskiej, prezes FP Teresa Kopeć oraz zaprosiła przybyłych na lampkę wina i towarzyskie rozmowy do holu na parterze .

red. & foto Barbara Kalczyńska

 

Kategoria: Fotoreportaże