Głos naturalny w pieśniach tradycyjnych.

20 lipca 2013 |

W dawnej tradycji ludowej śpiew towarzyszył człowiekowi na co dzień i od święta. Rytm pieśni dopasowywał się do rytmu pracy, czy to w polu i zagrodzie, czy w gospodarstwie domowym. Śpiew związany był nierozłącznie z obrzędami roku kalendarzowego i stąd znamy pieśni wiosenne, świętojańskie, żniwne lub bożonarodzeniowe. Śpiew towarzyszył również ważnym obrzędom i uroczystościom w życiu ówczesnego człowieka, nie było wesela bez przyśpiewek, śpiewano na pogrzebach odprowadzając duszę zmarłego. Śpiewano głośno o miłości i zalotach, w pieśniach wychwalano świętych pańskich oraz opowiadano o sprawiedliwości dosięgającej zwykłych grzeszników. Głos używany był bardziej aktywnie, na większe odległości porozumiewano się nawoływaniem. 

W obecnych czasach szukamy uniwersalnego zastosowania śpiewu tradycyjnego w nowoczesnym kontekście, świadomie czerpiemy inspirację ze swojej tradycji jak i z tradycji innych nacji. Śpiew staje się narzędziem świadomego rozwoju osobistego i samopoznania. Poszukiwanie swojego naturalnego, organicznego brzemienia głosu pozwala na doświadczenie niespodziewanych wrażeń, co ubogaca oraz pozwala na poszerzenie perspektywy i nowe spojrzenie na siebie i otaczający nas świat. Dodatkowo w cywilizacji zachodniej, gdzie podniesienie głosu kojarzone jest z agresją i brakiem kontroli, śpiew pomaga otworzyć się i wykrzyczeć emocje w akceptowanych społecznie ramach. Praca w grupie, śpiewanie jednym głosem lub w wielogłosie umożliwia stworzenie nowego, unikalnego brzmienia, w którym indywidualny głos pojedynczej osoby jest tak samo ważny i niezastąpiony jak inne.

Tradycyjny śpiew Słowiańszczyzny charakteryzuje się specyficzną techniką zwaną śpiewokrzykiem. Głos wydobywany jest przez otwarte gardło, podczas śpiewu aktywowane są znajdujące się w ciele człowieka rezonatory, co umożliwia uzyskanie pełnego, jasnego brzmienia. Śpiew ten nazywany też śpiewem białym lub archaicznym.

Stowarzyszenie XYZ organizuje wkrótce warsztaty śpiewu pieśni tradycyjnych Polski i północnych Słowian, na które zaprasza osoby chcące nauczyć się techniki śpiewu typowej dla tradycji słowiańskiej, jak i zapoznać się z dialektami i kontekstem kulturowym charakterystycznymi dla miejsca ich pochodzenia. Warsztaty nie wymagają wykształcenia muzycznego, dawniej śpiewu nie uczono w szkołach i  tak samo na tych warsztatach śpiewać może każdy, kto chce odkryć swój głos i  stworzyć z grupą warsztatową wspólne, spójne brzmienie w oparciu o pieśni ludowe.

Warsztaty prowadzone będą przez Kasię M. Wińską i Witka R. Zalewskiego z Poznania. Twórcy duetu Daorientacja w muzyce tradycyjnej szukają własnych korzeni, śpiewają oraz grają na instrumentach takich jak akordeon i lira korbowa, pieśni zbierają również na wsi podczas ekspedycji etnomuzykologicznych. Dalsze informacje: http://daorientacja.art.pl/

W programie warsztatów „Głos naturalny w tradycyjnych pieśniach Polski i północnych Słowian” znajdą się:

ćwiczenia głosowe, artykulacyjne, oddechowe, słuchowe
śpiew a-capella jednogłosowy i wielogłosowy, śpiew z akompaniamentem instrumentalnym
nauka tradycyjnych pieśni z Polski i innych obszarów północno-słowiańskich – Ukrainy, Rosji, Białorusi i informacje na temat kontekstu kulturowego wykonywanych pieśni.

Informacje szczegółowe:

  • Termin warsztatów: 6-8.9.2013, przewidziane jest 15 godzin zajęć (6.9, w godzinach 17 – 20, 7.9,  10 – 13 i 15 – 18, 8.9, 10 – 13 i 15 – 18;
  • Miejsce warsztatów – Vienna Talent Center, Panikengasse 34, 1160 Wien (http://viennatalentcenter.blogspot.co.at/);
  • Koszt udziału w zajęciach wynosi 100 euro, w tej cenie zawarte są również dwa posiłki wegetariańskie. Ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 15 osób, prosimy więc o szybkie zgłoszenia i rezerwację miejsc. Warsztaty odbędą się w języku polskim.

Zgłoszenie następuje drogą telefoniczną lub mailową, rezerwacja miejsca następuje poprzez uiszczenie zadatku w wysokości 50 euro przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia XYZ, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

LOGO XYZ JPEG

XYZ Stowarzyszenie Wspierania Kulturowej i Językowej Różnorodności w Austrii

Polub nas na Facebooku: Verein XYZ – Stowarzyszenie XYZ

Tel.: + 43/676 5910356

E-Mail: info.verein.xyz@gmail.com

ZVR – Zahl: 945136893

Numer konta: 82331333401, BLZ 20111, Die Erste

Kategoria: Aktualności