Komunikat z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego WPOwA Forum Polonii.

16 marca 2014 |

09.03.2014 w Stacji Naukowej PAN odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

W obradach Zjazdu  uczestniczyli delegaci organizacji należący do naszej wspólnoty oraz zaproszeni goście : konsul generalny Ambasady RP w Wiedniu  Andrzej Kaczorowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  Dariusz Bonisławski, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, dyrektor Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz znany solista Opery Wiedeńskiej  Janusz Monarcha.

W swoim wystąpieniu konsul generalny Andrzej Kaczorowski podkreślił rolę „Forum Polonii” jako platformy otwartej na środowisko Polonii austriackiej, wysoką jakość i ważność imprez organizowanych przez „Forum Polonii „dającą okazję obywatelom austriackim możliwość poznania  Polski i Polaków, zwrócił uwagę na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego a także problem języka Polskiego  jako przyszłości Polonii (zapewnienie szerokiej właściwej oferty nauki j.polskiego). W swoim wystąpieniu poruszył temat  kontaktu z nową emigracją zarobkową Polaków do Austrii,oraz aktywność gospodarczą Polaków na austriackim rynku pracy.

Wiceprezes  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  Dariusz Bonisławski podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje „Forum Polonii” oraz pozytywną współpracę z naszą wspólnotą. Zwrócił uwagę na rolę j. polskiego dla rodzin mieszkających w Austrii, które  w przyszłości liczą się z możliwością powrotu do Polski. Wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” wręczył Prezes Teresie Kopeć Brązowy Medal, który został przyznany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w podziękowaniu za „wytrwałą i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju.”
Prezydent honorowy EUWP Tadeusz Pilat podkreślił ważną rolę jaką odgrywa nasza wspólnota we współpracy z reprezentowaną przez siebie organizacją. Zwrócił uwagę na wysoką jakość projektów realizowanych przez naszą  wspólnotę, poruszył  problem migracji zarobkowej Polaków oraz rolę środowisk polonijnych jaką mogą odegrać w tym nowym zjawisku.

Dyrektor Stacji Naukowej w Wiedniu PAN Prof. Bogusław Dybaś podziękował za sfinalizowanie Umowy/Deklaracji regulującej zasady użytkowania biura Forum Polonii, które mieści się w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

W pierwszej części obrad  dokonano odczytania sprawozdań za ubiegłą kadencję : sprawozdanie Prezesa za okres mijającej kadencji, sprawozdanie finansowe Skarbnika, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielające absolutorium ustępującemu Zarządowi. Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do Walnego Zjazdu. Następnie odbyły się wybory:  dokonano wyboru Prezesa, Członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego . Prezesem ponownie została wybrana Teresa Kopeć.

W drugiej części Zjazdu obradowano nad propozycjami do zmian w Statucie „Forum Polonii” i poddano ich pod głosowanie. Dyskutowano na temat wewnętrznej współpracy organizacji zrzeszonch w „Forum Polonii” oraz wnioskami, które wpłynęły podczas Walnego Zjazdu.

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy odbył się w miłej, zgodnej atmosferze i zakończył się  odśpiewaniem  hymnu narodowego Polski.

Teresa Kopeć
Prezes WPOwA „Forum Polonii”

Foto: Julian Gaborek

 

Kategoria: Aktualności