„Koncert Papieski” ORA ET LABORA 2015

16 października 2015 |

W niedzielę, na tydzień przed zakończeniem Dni Polskich w Austrii odbył się „Koncert Papieski” ORA ET LABORA 2015, poprzedzony uroczystą Mszą św. Koncert odbył się w ramach obchodów 24 Dni Kultury Polskiej w Austrii, w Kościele św. Józefa na Kahlenbergu. Wystąpił Nauczycielski Chór Gaude z Grybowa pod dyr. Mirosława Ogorzałka, wspólnie z Chórem Kameralnym Towarzystwa Kultury Szlacheckiej „Sarmatia Ars Bendzinensis” z BędzinafOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at pod dyr. Marka Piotrowskiego, oraz śpiewaczką operową z Wiednia, Panią Urszulą Rojek, której akompaniowała na organach Megumi Otsuka. Chóry wspólnie wykonały „Mazurek Dąbrowskiego”, „Gaude Mater Polonia”, „Ave Verum”, „Barka”, „Boże coś Polskę” oraz „Rotę”. Chór Gaude wykonał ponadto 5 utworów, w tym po raz pierwszy „Zdrowaś Królewno Wyborna” Andrzeja Koszewskiego. Polonia austriacka była zachwycona koncertem, który zapadł głęboko w serca, i czeka na ponowną wizytę artystów w Wiedniu.

Kilka słów o artystach:

Pani Urszula Rojek – śpiewaczka operowa i musicalowa, koncertuje na największych scenach Europy i Ameryki. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Krakowie, kontynuowała naukę w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a później w Wiedniu.fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at Ukończyła także mistrzowskie kursy wokalne prowadzone przez wybitnych profesorów m.in. w Wiedniu, Weimarze i Wrocławiu. Jest wybitną i niezwykle wszechstronną śpiewaczką operową, operetkową i musicalową (sopran koloraturowy). Współpracuje m.in. z Operą Narodową w Pradze, Landestheater Linz, Operą i Operetką w Krakowie, Państwową Filharmonią Śląską w Gliwicach. Brała udział w festiwalach muzycznych na terenie Polski, Austrii, Niemiec i USA. Brała udział w programach telewizyjnych i radiowych oraz filmach. Jest laureatką licznych wyróżnień w międzynarodowych konkursach wokalnych – operowych i operetkowych. (info.net)

Nauczycielski Chór  „Gaude” z Grybowa pod dyr. Mirosława Ogorzałka

Chór „GAUDE” działa pod patronatem Wójta Gminy Grybów, a jego członkami są nauczyciele pracujący na terenie Gminy Grybów. Pomysł powstał końcem września 2011 r., dla potrzeby reprezentowania Gminy Grybów na okolicznościowych koncertach muzyki sakralnej w Chateau-Thierry w ramach realizacji Karty Przyjaźni. Pierwsze propozycje skierowane zostały bezpośrednio do dyrektorów podległych gminie szkół – obecnie w chórze liczącym 26 osób aż 7 członków to dyrektorzy szkół – pozostali członkowie to nauczyciele różnych przedmiotów w większości z przygotowaniem muzycznym. Działalność chóru jest typowo społeczna.
źródło : Chór „GAUDE”  <– link

Chór SARMATIA ARS BENDZINENSI pod dyrekcją Marka Piotrowskiego działa w ramach Towarzystwa Kultury Szlacheckiej. Jego siedzibą od 2013 roku jest Muzeum Zagłębia w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie. Prezentuje swój bogaty repertuar sakralny jak i świecki na wielu estradach naszego kraju. fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.atW roku ubiegłym brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym ”CRACOVIA CANTANS” w Krakowie oraz Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA” im.im. H.M. Góreckiego w  Rybniku. Obecnie członkowie chóru przygotowują się do kolejnych koncertów i festiwali.

Prowadzenie koncertu: Barbara Kowalska

Organizatorem tego pięknego koncertu byli: Vienna Ars Vitalis Kulturverein, Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie oraz WPOwA „Forum Polonii”.

Historia Komandorii Zagłębiowskiej

Komandoria Zagłębiowska z siedzibą w Będzinie rozpoczęła działalność statutową w 1997 r. Jej założycielem jest Henryk Bebak. Komandoria zgodnie ze swoim powołaniem, miała prowadzić i prowadzi szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną. Przede wszystkim służy dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz tym, które zostały poszkodowane przez los. Celem stowarzyszenia i Komandorii jest popieranie idei Orderu Świętego Stanisława, a zwłaszcza;

  • Rozwijanie zrozumienia pomiędzy narodami świata stanowiącymi De Facto jedną wspólnotę ludzką.
  • Afirmowanie wiary w najwyższego stwórcę wszechmogącego BogafOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at
  • Podtrzymywanie i krzewienie tradycji szlachetnych na świecie, a przede wszystkim rycerskich zachowań w kontaktach międzyludzkich
  • Dostarczanie poprzez działalność charytatywną  i dobroczynną pomocy ludziom i instytucjom potrzebującym lub poszkodowanym
  • Nagradzanie osób i instytucji realizującym służbę na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności
  • Wspieranie i tworzenie inicjatyw nawiązujących do idei orderu, która jest „PRAEMIANDO INCITAT” /Nagradzając -zachęca /

fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.atCzłonkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich latach – pracując niejako pojedynczo – opiekowali się młodzieżą. Działali i działają w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina, są obecni pośród emerytów, oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej w minionych wiekach ludzie swoją wartość poświadczali czynami wojennymi i przelewaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki: dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny – owo duchowe szlachectwo – fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego i materialnego wsparcia jest bardzo wielu.

Fotoreportaż Koncert Papieski” ORA ET LABORA 2015
fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria: Fotoreportaże