Konferencja Gospodarcza Wiedeń 31.03.2014

4 kwietnia 2014 |


Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej w prezentacji przygotowanej przez Panią Barbarę Kamińską-Szuba.

W Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem polskich i austriackich firm zorganizowana przez WPOwA Forum Polonii we współpracy z WPHI Ambasady RP w Wiedniu, Wiedeńską Agencją Gospodarczą, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz Chrzanowską Izbą Gospodarczą.

W konferencji zainicjowanej przez Forum Polonii udział wzięli przedstawiciele 12 polskich oraz 9 austriackich przedsiębiorstw.

Prezes Zarządu WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć.

Gośćmi specjalnymi tej konferencji byli: Dyrektor Generalna Ministerstwa Gospodarki Elwira Gross-Gołacka oraz Violetta Ożdżeńska, Daniel Chladek przedstawiciel Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej, Starosta Powiatu Chrzanowskiego Adam Potocki, Burmistrz Miasta Trzebini Stanisław Szczurek, przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionu Krystian Cieślak, Prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej Stefan Adamczyk, członek Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej Jerzy Zamarlik, Sekretarz Starostwa Powiatowego Janusz Kowala, Przedstawiciel Urzędu Miasta Jaworzno Krystyna Kotulska, I Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz jego Z-ca Jan Walkiewicz, Prezes Zarządu WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć oraz członkowie zarządu Forum Polonii.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane profile branżowe polskich i austriackich przedsiębiorstw oraz dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami, jak również możliwości inwestycyjne dla firm austriackich w Regionie Małopolski. Przedsiębiorcy z obydwu krajów nawiązali interesujące kontakty biznesowe.

Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej w prezentacji przygotowanej przez Panią Barbarę Kamińską-Szuba przedstawiła możliwości ekspansywnych działań polskich i austriackich firm pozwalające na efektywne wykorzystanie potencjału rynkowego obydwu krajów.

Spotkanie zakończyło się bankietem, który był okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bliższych kontaktów, które z pewnością zaowocują udaną współpracą handlową.

Konferencja Gospodarcza w Wiedniu została wysoko oceniona przez gości z Polski i Austrii. Jeszcze w tym roku w drugim półroczu planowany jest następny projekt z udziałem polskich i austriackich firm.

Foto Copyright © 2014 Elipsa.at

Kategoria: Fotoreportaże