Marek Rudnicki – polonijnym kandydatem na Senatora RP

[ 0 ] 2 października 2019 |
Pan Profesor Marek Rudnicki jest wybitnym lekarzem, absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, od 1987 roku przebywającym na emigracji w USA.
Na emigracji rozwijał karierę zawodową i naukową przy jednoczesnym zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć na rzecz Polonii amerykańskiej.
Inicjował i organizował wiele skutecznych akcji środowisk polonijnych, w tym cykl spotkań z Kongresmenami, poświęconych promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA. Organizował między innymi międzynarodowe konferencje upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz walki toczone przez Polaków na wszystkich frontach II Wojny Światowej, współorganizował Kongres Polonii Medycznej i Światowy Zjazd Lekarzy Polskich.

Profesor Marek Rudnicki jest prezesem Związku Lekarzy Polskich w Chicago i jednym z dwóch przedstawicieli Polonii amerykańskiej w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dr hab. n. med. MAREK RUDNICKI, profesor chirurgii w University of Illinois w Chicago; Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine

INFORMACJE PROFESJONALNE

 • dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago,
 • członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter oraz Governor w American College of Surgeons,
 • członek wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw medycznych
 • były doradca ministra zdrowia (2001–2002)
 • prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (2009 – 2016),
 • Honorowy Prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych od 08 marca 2018r. http://poloniamed.org/prezesi-honorowii/
 • prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago
 • przewodniczący Komitetu Naukowego VII, VIII i IX Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu (2010), Krakowie (2013) i Warszawie (2016) 
 • Inicjator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych.  Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku sowieckiego. Jest członkiem Collegium of Eminent Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji.  Pełni funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”
 • Od 17 lat prowadzi założony przez siebie Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”. http://www.ambercoalition.org

WYWIAD FILM ->  Senator RP 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

 • Autor programów w amerykańskiej sieci radiowej National Public Radio upamiętniających wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas II Wojny Światowej wspominających przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu w 1989 roku oraz informujących Amerykanów o wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej w 2010 roku.
 • Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków
 • Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków
 • Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 1980tych, współzałożyciel Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej
 • doradca i konsultant tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy.
 • Reprezentował środowisko medyczne w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia Związku w latach 1980 – 1987 
 • Dzięki jego działaniom, wielu postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w szpitalach zmilitaryzowanych
 • Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym
 • Jest członkiem współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach
 • Organizator Międzynarodowych Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine”  kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskanie niepodległości polski oraz walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej
 • Współorganizator programu spotkań z Kongresmenami poświęconymi promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA
 • W uznaniu dla działalności w różnych formach życia Polonii, w 2018 roku nominowany został do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Jest w Radzie jednym z dwóch przedstawicieli USA.  Rada liczy w sumie 16 osób z całego świata.

ODZNACZENIA

 • Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych odznaczony m.in.
  • Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego
  • Medalem „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa
  • wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora Polskich Kongresów
  • Był wybrany Człowiekiem Roku, Polonusem Roku i Wybitnym Polakiem za Granicą. 
  • Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Obrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Zloty Medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu.  Jest laureatem Gloria Medicinae – najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi przez polskie środowisko medyczne
  • Otrzymał wiele innych wyróżnień za swoja długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy między lekarzami w Polsce i tymi pracującymi poza jej granicami
  • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

INNE

 • Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.
 • Żonaty od wielu lat, dwoje dzieci, dwie wnuczki

MAREK RUDNICKI
ZASADNICZE KIERUNKI PROGRAMOWE KANDYDATA DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

 • Zgoda narodowa, zarówno w kraju jak i w środowiskach za granicą.
 • Kompleksowy program narracji historycznej w kierunku prawdziwego wizerunku Polski i Polaków.
 • Rozbudowa Programów wspierania Polaków na Kresach, z ułatwieniem ich repatriacji do Polski.
 • Opracowanie strategii zachęcającej Polaków z całego świata do Powrotów do Polski.
 • Ochrona wartości narodowych i patriotycznych, w tym jednoznaczne NIE dla roszczeń wobec mienia bez spadkowego w Polsce, zgodnie ze światowymi standardami prawa.
 • Wypracowanie nowego modelu relacji między Polska a Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, w tym ustanowienie odrębnego „polonijnego” okręgu wyborczego do Senatu.
 • Podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla rozwiązań korzystnych dla emerytów powracających do Kraju.
 • Działania na rzecz rozbudowy relacji naukowych, kulturalnych i ekonomicznych między Macierzą a Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

źródło: Wspólnota Polska  http://pai.media.pl

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź