Nowy informator dla Polaków w Austrii.

[ 0 ] 2 lutego 2016 |

Po kliknięciu w baner otworzy sieę informator.

SPIS TREŚCI
1. Austria – informacje ogólne
2. Wjazd na terytorium Austrii
web_1052.1. System prawny
2.2. Podstawowe informacje dla przyjeżdżających
2.3. Święta w Austrii

3. PRAWO POBYTOWE
3.1. Pobyt do trzech miesięcy
3.2. Meldunek
3.3. Pobyt powyżej trzech miesięcy

4. PRACA I PODATKI W AUSTRII
4.1. Podstawowe zasady prawa pracy
4.2. Praca sezonowa
4.3. Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą
4.4. Dumping socjalny
4.5. Opodatkowanie dochodów z pracy w Austri
4.6. Polsko-austriacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
4.7. Podatek kościelny

5. ŚWIADCZENIA SOCJALNE
5.1. Zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe)
5.2. Zasiłek rodzinny wyrównawczy (Differenzzahlung)
5.3. Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)
5.4. Zasiłek doraźny (Notstandshilfe)
5.5. Świadczenia przedemerytalne (Pensionsvorschuss)
5.6. Zasiłek przejściowy (Übergangsgeld)
5.7. Transfer zasiłków dla bezrobotnych z Polski do krajów UE, w których poszukuje się pracy

6. SŁUŻBA ZDROWIA
6.1. Ubezpieczenia przy pobytach turystycznych
6.2. Szczepienia
7. SZKOŁA W AUSTRII
7.1. Organizacja systemu szkolnictwa
7.2. Nauczanie języka polskiego w austriackich szkołach państwowych
7.3. Szkolny Punkt Konsultacyjny

8. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW I POSIADACZY SAMOCHODÓW
8.1. Obowiązek przerejestrowania samochodu
8.2. Podstawowe zasady dotyczące korzystania z samochodu i dróg w Austrii
9. INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH
10. Ważne INFORMACJE I ADRESY
10.1. Sprawy spadkowe
10.2. Służba wojskowa
10.3. Przepisy celne
10.4. Bezpieczeństwo
10.5. Bezdomność

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź