O B W I E S Z C Z E N I E

14 sierpnia 2015 |

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym obwieszczam, co następuje:

Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2015 roku, które weszło w życie w dniu 13 sierpnia 2015 roku, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej utworzył obwody głosowania w Referendum Ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. W Republice Austrii utworzony został jeden obwód głosowania obejmujący cały obszar Republiki Austrii:
Obwód Głosowania Nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Ambasadzie RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wiedeń.

Lokal wyborczy czynny będzie w godz. 6.00 – 22.00.

Szczegółowe warunki udziału w referendum można znaleźć tutaj →Informacja PKW

Głosować będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Zasadniczym warunkiem udziału w Referendum Ogólnokrajowym jest zgłoszenie się osoby uprawnionej do spisu wyborców prowadzonego przez Konsula RP. Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najbardziej efektywny sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszeń można dokonywać również: formularze
e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres: wieden.amb.wk@msz.gov.pl,
pisemnie: wysyłając wypełniony formularz na adres: Konsularabteilung der Botschaft
der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien,
telefonicznie: pod numerem +43 1 870 15 150 w godzinach: poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
faksem: wysyłając wypełniony formularz na numer + 43 1 870 15 136,
osobiście: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu (Auhofstrasse 19B, 1130 Wien, w godzinach: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek-piątek 8.30-13.30.

Zgłoszeń osób uprawnionych do udziału w referendum do spisu w celu głosowania osobistego można dokonywać najpóźniej do dnia 3 września 2015 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Lokal Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 11 będzie dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wiedeń, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Andrzej Kaczorowski

Konsul RP

 

 

Kategoria: Aktualności