Panel dyskusyjny – Unia Europejska i Energia.

17 czerwca 2014 |

Chociaż Unia Europejska jest na dobrej drodze ku realizacji swoich celów w zakresie ochrony klimatu i wykorzystania energii, potrzebne jest jednak skoordynowanie celów z innymi państwami członkowskimi UE.

Głównym celem jest  zbudowanie konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego, który zapewnia energię po przystępnych cenach dla wszystkich konsumentów, oraz zmniejsza naszą zależność od importu energii, tworząc przy tym nowe możliwości dla wzrostu gospodarczego. Wiąże się to również ze zmniejszeniem bezrobocia, zapewniając nowe miejsca pracy.

W dyskusji panelowej  10 lat po rozszerzeniu UE: Unia Europejska Energia” – zorganizowanej przez Ambasadę RP w Wiedniu, „Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)“ oraz „ Zentrum für europäische Strategie demosEuropa“ uczestniczyli eksperci z Polski i Austrii.

Otwarcia spotkania dokonał Dr Erhard Busek (Prezes IDM), rozmowę prowadził  – Otmar Lahodynsky.

Prezentację koncepcji energii Unii Europejskiej przedstawił  Adam JANCZAK (Zastępca Dyrektora Departamentu ds. polityki gospodarczej UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych)
W dyskusji uczestniczyli:
Krzysztof Blusz  -Vice-prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej
Janez Kopać – Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu
Johannes Benigni   – Dyrektor JBC Azja / założyciel JBC Energy Oil & Gas

W dyskusji były poruszane między innymi tematy :

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.
  • Stałe ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej.
  • Konkurencyjna, przystępna cenowo i bezpieczna energia.

Foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

 

Tagi: , , , ,

Kategoria: Fotoreportaże