Film – Rocznica zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Parkanami

[ 0 ] 18 lutego 2018 |

8 października 2017 roku przedstawiciele organizacji polonijnych w Austrii obchodzili 334 rocznicę zwycięskiej bitwy polskiego króla Jana III. Sobieskiego pod Parkanami, w dzisiejszym Szturowie na Słowacji.

Wcześniej w Schwechat pod Wiedniem złożyli wieniec pod obeliskiem Kugelkreuz. Cztery kule i fundament obelisku symbolizują triumfalne zwycięstwo czterech władców sprzymierzonych przeciwko osmańskiemu imperium: byli to cesarz Leopold I, król Jan III. Sobieski, Karol V książę Lotaryński i Jerzy Fryderyk, książę Waldeck. Obelisk w Schwechat jest jedna z najstarszych pamiątek z tego okresu zachowanych w Austrii i został wybudowany około roku 1700 na miejscu, gdzie 15 września 1683 roku po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem król Jan III Sobieski spotkał się z cesarzem Leopoldem I. Polski Król i dowódca zjednoczonych sił europejskich, przyjął wówczas podziękowanie od monarchy austriackiego.


Po Wiktorii Wiedeńskiej wojska sprzymierzone ruszyły 18 września w kierunku Ostrzyhomia nad Dunajem, do którego dojścia bronił silnie umocniony fort Parkany. Wojska Sobieskiego, lekceważąc pobitych pod Wiedniem Turków, podzielone były na kilka znacznie od siebie oddalonych grup. Niespodziewanie 7 października oddziały wojsk polskich starły się armią turecką i zostały przez nich rozbite. Dramat tego dnia potwierdził fakt, że samego króla Sobieskiego cudem uratował przed nieuchronną śmiercią nieznany z imienia polski rajtar. Ta porażka była dla Polaków dotkliwa tym bardziej że około 1,5 tysiąca polskiej jazdy dostała się do pułapki tzw. Doliny Płaczu, i następnie bezlitośnie ściętych. Scięte głowy zamordowanych polskich żołnierzy turcy wbili na pale i wystawili na widok publiczny.

Następnego dnia Król Polski skoncentrował wszystkie siły i postanowił ponownie stoczyć bitwę, którą wraz z wojskami cesarskimi zakończył 9 października kolejnym zwycięstwem. Turcy w sile ok. 40 000 żołnierzy zostali załkowicie rozbici, twierdza w Parkanach zdobyta, a kampania Odsieczy Wiedeńskiej zakończona. Parkany wyzwolone zostały po wielu latach spod jarzma tureckiego, tym samym zapoczątkowany został proces ostatecznego wyzwolenia Słowacji i Wegier.

Na brzegu Dunaju przed katedrą w Ostrzyhomiu węgierskim Esztergomiu na granicy słowacko-węgierskiej znajduje się kolejny pomnik poświęcony królowi Janowi III. Sobieskiemu. Po wygranej bitwie pod Parkanami, pod Ostrzyhom dotarli łodziami brandenburczycy i jazda bawarska, która to 22 października wraz z pozostałymi wojskami rozpoczęła oblężenie twierdzy Ostrzyhomskiej, w dwa dni później poddanej przez Turków. Turcy opuścili miasto z wszelkimi honorami wojskowymi, choć później Kara Mustafa kazał zgładzić odpowiedzialnych za poddanie Ostrzyhomia. W grudniu do Belgradu przybył poseł sułtański z Edirne z listem o zmianie dowodzących. Aga janczarów i posłowie poprosili wielkiego wezyra o przekazanie pieczęci, a 25 grudnia wezyra uduszono jedwabną cięciwą łuku.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele:
Stowarzyszenie ”Swiatowe Igrzyska Polonijne-Polonia Austria”,
Klub SIERPIEN 80,
Stowarzyszenie „Elipsa”,
Klub „Gazety Polskiej”,
Stowarzyszenie „Lechici.eu”

Reportaż: Marcin Motylewicz

Kategoria: Fotoreportaże

Zostaw odpowiedź