Tag: full-image

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe

17 września 2012 |

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz […]

Zobacz więcej

MIEJSCE na twoją REKLAME

MIEJSCE na twoją REKLAME

[ 0 ] 17 września 2012 |

   

Zobacz więcej

MIEJSCE na twoją REKLAME

MIEJSCE na twoją REKLAME

17 września 2012 |

     

Zobacz więcej