Wybory Prezydenckie 2020

Wybory 2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 roku (Dz. U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504 oraz z 2020 roku poz. 568) w obwodach głosowania za granicą utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 roku w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 24 maja  2020 roku w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku, która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat RP. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu zostały utworzone dwa obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 10, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii, Wiedeń I, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien;
 2. Obwód głosowania nr 11, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Republika Austrii, Wiedeń II, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta RP ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
   

UWAGA! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW:

 EWYBORY

Podczas rejestracji prosimy o podawanie dokładnego adresu (ulica, numer domu / mieszkania, miasto oraz kod pocztowy) Prosimy o zapisanie obwodu głosowania (numeru komisji)! 

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY, bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu:

 1. telefonicznie, nr tel.: +43 1 870 15 128,
 2. e-mailowo: austria.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wiedeń
 4. ustnie: w siedzibie w siedzibie Konsulatu, Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
 5. faksem, nr faksu: +43 1 870 15 415
   

UWAGA! Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 roku, do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 roku, do godz. 24:00.

UWAGA! KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504 oraz z 2020 roku poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Komisji.

Materiały

Formularz – zgłoszenie do spisu wyborców
Zgłoszenie_do_spisu_wyborców.docx 0.02MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku
Rozporządzenie_Ministra_Spraw_Zagranicznych_ws_utworzenia_obwodów_głosowania_w_wyborach_Prezydenta_RP_w_2020_roku.pdf 0.42MB

————————————————-

Najnowsze dane dla Austrii

27.03.2020
W Austrii stwierdzono obecnie 7 040 potwierdzonych zakażeń Coronavirus-19 ( 8:30 rano), 58 osób zmarło, a 225 osób wyzdrowiało. Ponadto 800 osób leczono z powodu infekcji w szpitalach, w tym 128 na oddziałach intensywnej terapii.

——————————————–

25.03.2020 Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia (o godz. 15.00): 5560 potwierdzonych przypadków

Przypadki potwierdzone o godz. 15.00: 5560 przypadków według krajów związkowych: Burgenland (89), Karyntia (161), Dolna Austria (750), Górna Austria (915), Salzburg (516), Styria (627), Tyrol (1393), Vorarlberg ( 407), Wiedeń (702). Oznacza to, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o 278 od godziny 8:00, w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano wzrost o 635 przypadków.Liczba zgonów wzrosła o jeden, obecnie jest ich 31. Według kraju związkowego: Burgenland (2), Karyntia (1), Dolna Austria (5), Górna Austria (2), Styria (5), Tyrol (4) Wiedeń (12) ).

—————————————————-

 25.03.2020  W całej Austrii jest już 5282 potwierdzonych przypadków zakażenia ,  Tyrol (1338), Górna Austria (860) Dolna Austria (691), Wiedeń (678), Styria (585), Salzburg (493), Vorarlberg (404 ), Karyntia (145), Burgenland (88). Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 30 zgonów.
Kwarantanna nadal obowiązuje.

————————————————————————————-

Do wtorku rano (24.03.2020) potwierdzono 4486 przypadków zakażenia w Austrii, a liczba bezrobotnych wzrosła o 115 600 od 15 marca

Najważniejsze rzeczy w skrócie

 • Kraje UE po raz pierwszy zgodziły się na zawieszenie zasad dotyczących zadłużenia . W ten sposób państwa powinny mieć większą swobodę w zakresie pakietów pomocy.
 • Wielka Brytania idzie w ich ślady i teraz zaostrza przepisy . Brytyjczycy mogą teraz opuszczać dom, tylko aby robić zakupy, pracować lub uprawiać sport(?) 
 • Od 4 maja 3 000 żołnierzy ma zostać rozmieszczonych w Austrii w celu zastąpienia między innymi personelu służby wojskowej, którego służba została przedłużona. 
 • W całej Austrii (wtorek, 8 rano) zostało potwierdzonych 4486 przypadków zakażenia, według stanu: Tyrol (1064), Górna Austria (764), Dolna Austria (610), Wiedeń (562), Styria (504), Salzburg (405), Vorarlberg (354 ), Karyntia (135), Burgenland (85). Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 25 zgonów .

——————————–

Według stanu na dzień 23 marca 2020 r., Godz. 15.00
Potwierdzone przypadki : 3924 
Zgony: 21
Przypadki według stanu: Burgenland (71), Karyntia (122), Dolna Austria (564), Górna Austria (707), Salzburg (372), Styria (486), Tyrol (803), Vorarlberg (323), Wiedeń (476).

———————————

Nowe liczby: 3611 Austriaków jest zarażonych Covid-19
Według stanu na 23 marca o godzinie 8.00 w Austrii występuje 3611 przypadków infekcji. Ministerstwo Zdrowia zgłasza 16 zmarłych. 16 pacjentów przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, 112 musi być leczonych w szpitalu. Większość przypadków dotyczy Górnej Austrii: 696 osób jest zarażonych.
Oznacza to, że kraj związkowy Górnej Austrii ma więcej zarażonych ludzi niż Tyrol, gdzie obecnie zarażonych jest 676 Austriaków. 3611 oznacza wzrost o 19,3 procent lub o 585 więcej przypadków w porównaniu do wczoraj 8 rano. Do tej pory przeprowadzono 23 429 testów, co oznacza kolejne 2061 testów. ÖGK wspiera austriacką gospodarkę w czasach wirusa korony.

 • AUA wydłuża przerwę lotu o trzy tygodnie
  Austrian Airlines (AUA) zaprzestanie lotów o trzy tygodnie dłużej niż początkowo planowano. Wszystkie samoloty pozostaną na ziemi do 19 kwietnia, poinformowała w poniedziałek filia Lufthansy. Ponadto AUA wysyła wszystkich swoich pracowników na krótki czas do 19 kwietnia. Klienci mają możliwość zmiany rezerwacji lotów, które zostały już zarezerwowane bezpłatnie lub zawieszenia biletów. Loty powrotne powinny nadal odbywać się.
 • Matura odbędzie się prawdopodobnie w połowie maja. To, jak długo szkoły pozostaną zamknięte, zależy również od rozwoju sytuacji w Europie i na świecie, mówi Minister edukacji Heinz Faßmann: Szkoły mogą zostać zamknięte do końca semestru.

———————————-

W całej Austrii odnotowano 3026 potwierdzonych przypadków do niedzieli rano (22.03.2020), dotychczasowe zabezpieczenia zostały przesunięte przynajmniej do Wielkanocy

Najważniejsze rzeczy w skrócie:

 • Zabezpieczenia odnoszące się do szkół, restauracji , sklepów i zachowania w miejscach publicznych zostały przedłużone do Poniedziałku Wielkanocnego, 13 kwietnia. Następnie powinny być stopniowo demontowane. „Prosimy o wytrwałość” – kanclerz Kurz zaapelował do ludności. Tyrol przedłuża również rozporządzenie o kwarantannie dla wszystkich 279 gmin do 13 kwietnia.
 • Rząd przeznacza kolejne 22 miliony euro na badania nad lekami przeciw koronawirusom.
 • W całej Austrii odnotowano 3026 przypadków infekcji według stanu w niedzielę, 8 rano, według stanu: Tyrol (626), Górna Austria (606), Dolna Austria (422), Styria (393), Wiedeń (369), Vorarlberg (249), Salzburg (209) , Karyntia (98), Burgenland (54). Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziewięć zgonów . Obecnie uważa się, że dziewięć osób wyzdrowiało.

20.03.2020

Austria w stanie wyjątkowym, dzień piąty: Austria ponownie ma 19,5 procent więcej zarażonych osób, w sumie 2 203 Austriaków, wzrost o 360 osób w ciągu jednego dnia. Policja ściśle monitoruje obecnie ograniczenia wyjazdu i grożą surowymi karami. Supermarkety i drogerie zamykają godzinę wcześniej. Parki pozostają otwarte. Na lotnisku panuje chaos.

Ograniczenia wyjścia przedłużone do Wielkanocy, duży wzrost intensywnej opieki medycznej,
prawie 400 nowo zainfekowanych osób w ciągu jednego dnia
 • Ograniczenia wyjścia będą przedłużane do 13 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
 • Sklepy spożywcze i drogerie mogą być otwarte tylko do godziny 19:00.
 • Parki i place zabaw mogą pozostać otwarte
 • Apel do przedsiębiorców: „Nie wyrzucajcie ludzi!”
 • 2 203 przypadków infekcji w Austrii (od piątku, 8 rano)

AUSTRIA.  Infolinia informacyjna: 0800 555 621. Jeśli jesteś podejrzewasz u siebie Coronavirus-19, zadzwoń na infolinię 1450. 

———————————
Klaster to wzajemnie powiązane sieci przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji.

TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY jest kluczową w subregionie tarnowskim instytucją otoczenia biznesu, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości od 1999 rokuTarnow-Inkubator-Przedsiebiorczosci_

Firmy tworzące klaster, mają większy potencjał na rynku, gdyż poprzez aktywną współpracę, ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw wzrasta ich konkurencyjność.
Spółka sprzedaje, wynajmuje oraz zarządza atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi, zabudowanymi oraz typu greenfield. Na nowych inwestorów czekają wyremontowane i przystosowane do innowacyjnych rozwiązań biznesowych biurowce, hale produkcyjne oraz magazynowe, zlokalizowane m.in w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Kierunek kooperacja

Magdalena Gadecka-Bukało, prezes TKP S.A. została nominowana przez dziennikarzy Gazety Krakowskiej do tytułu Wpływowa Kobieta Ziemi Tarnowskiej 2016.

Magdalena Gadecka-Bukało, prezes TKP S.A. została nominowana przez dziennikarzy Gazety Krakowskiej do tytułu Wpływowa Kobieta Ziemi Tarnowskiej 2016.

Funkcję prezesa Tarnowskiego Klastera Przemysłowego pełni od dwóch lat Pani Magdalena Gadecka – Bukało.
Pani Prezes zaczęła pracę od uporządkowania sytuacji organizacyjno- prawnej, zreorganizowała strukturę klastera zmieniając zakres zadań i odpowiedzialności, ograniczając zatrudnienie i tym samym usprawniła pracę spółki .
Sukcesem Klastera było ściągnięcie do Tarnowa  inwestora, spółkę CCIG – największą polską firmę z branży call center. CCIG realizuje w Tarnowie duże projekty. Powstało tu kilkaset miejsc pracy, przede wszystkim dla ludzi młodych.
W niecały rok TKP S.A pod kierownictwem nowej Pani Prezes, zagospodarowało Inkubator w całości.

Klaster może poszczycić się dodatnim wynikiem finansowym spółki, 100% wykorzystania lokali, zbudowaniem dwujęzycznej  nowoczesnej strony internetowej zwiększając tym zasięg informacji o Klasterze, uczestnictwem w targach branżowych, sympozjach ….to tylko „czubek góry lodowej” działalności zespołu . Pierwszy raz w historii spółki pozyskano środki unijne na promocję gospodarczych zasobów regionu.

Dzięki temu została otwarta furtka do prezentowania możliwości inwestycyjnych subregionu tarnowskiego, a jednocześnie promując przedsiębiorców, dając im również wsparcie merytoryczne.

Zadaniem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A., jest przeprowadzić inwestora szybko i skutecznie przez okres przed-inwestycyjny, czas
inwestycji oraz wspierać go już po uruchomieniu biznesu. Przykładem takiej po-inwestycyjnej opieki jest budowanie przez TKP S.A. wśród podmiotów gospodarczych działających w Subregionie aktywnego networkingu. Pierwsze efekty sieciowania są już widoczne w różnych obszarach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

Na zaproszenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w dniach 15-17 marca 2018 r. w Tarnowie gościli przedstawiciele mediów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Austrii. Po przyjeździe dziennikarze zwiedzili z przewodnikiem Tarnów. Następnego dnia wizytowali Strefę Aktywności Gospodarczej, gdzie spotkali się z działającymi tam przedsiębiorcami. Kolejnym punktem wizyty było Brzesko, tamtejsza strefa przedsiębiorczości, Pałac Goetza i Browar Okocim.

Klaster Przemyslowy

Klaster Przemyslowy

Projekt został przygotowany ze szczególną starannością i dbałością o detale, za co należą się podziękowania Pani Joannie Szopa (specjalistka ds.Rozwoju) i jej zespołowi.

Jako, że misją TKP S.A. jest kreowanie warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego regionu oraz powstawania miejsc pracy, spółka tworzy parki przemysłowe, parki technologiczne, strefy inwestycyjne i strefy aktywności gospodarczej.
Parki przemysłowe są ośrodkami rozwoju biznesu, mającymi korzystną lokalizację w przemysłowej części miasta z pełną infrastrukturą techniczną W sąsiedztwie prężnie działają liczne firmy, dzięki czemu tworzy się dodatkowa synergia.
TKP S.A. zarządza terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w 4 parkach przemysłowych oraz strefie aktywności gospodarczej o łącznej powierzni około 130 ha.

Są to;
–  Strefa Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne”
–  Park Przemysłowy „Mechaniczne”
–  Park Przemysłowy „Czysta”
–  Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” przy ul. Kryształowej
–  Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” przy ul. Traktorowej

Obecnie TKP S.A. dysponuje wolnymi terenami inwestycyjnymi w następujących obiektach;
– Strefa Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne”
– Park Przemysłowy „Czysta”
– Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” przy ul. Traktorowej

O inwestorach w Parkach przeczytaj TU -> Firma YABIMO   /  Firma DND

Wizyta dziennikarzy polonijnych Marzec 2018

    


Business Incubator in Tarnów – The largest facility of this sort in Małopolska

We offer space rental at very attractive prices
one square metre only for 11 PLN

 • We offer:
  Offices of different sizes for service or administrative use, located in a modern building;
 • A storage and production facitity with areas in increments of 270 m2, which caan be adapted for the needs of tenants.
  The Incubator’s offer is dedicated to entrepreneurs starting their business, or operating no longer than two years.Tarnów Industrial Cluster J.S.C. acting as the administrator of the buiding, provides entrepreneurs with comprehensive guidance and full suuport at every stage of the investment process.www.tkp.com.pl

Największy w Małopolsce INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI w Tarnowie

TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY
Wynajem powierzchni po wyjątkowo atrakcyjnych cenach, metr kwadratowy za 11 zł
Dostępne są;

 • biura o zróżnicowanym metrażu pod działalność usługową lub administracyjną znajdujące się w nowoczesnym budynku
 • hala o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym z przestrzeniami możliwymi do wydzielenia – stanowiącymi wielokrotnoś 270 m2 – i dostosowania do potrzeb najemcówOferta Inkubatora dedykowana jest przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub działającym nie dłużej niż dwa lataTarnowski Klaster Przemysłowy S.A. pełniący funkcję administratora obiektu, zapewnia przedsiębiorcom kompleksową opiekę i pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  Tarnow-Inkubator-Przedsiebiorczosci_

———————————-

Teil 2. Salzmine „Wieliczka”.

Für Groß und Klein. Mit der Familie und mit dem Freundeskreis, mit der Ruhe oder innerlicher Anspannung. In der Salzmine „Wieliczka” findet jede Person etwas für sich.

Alle, die gerne die wunderschöne Hl.-Kinga-Kapelle und andere, nicht weniger schöne Stellen, sehen wollen, werden herzlich zur Besichtigung der seit Jahren immer beliebteren Touristenroute eingeladen. Die magische Wanderung entlang der Salzkorridore ist eine gute Möglichkeit, die einmalige Ansicht der außerordentlichen Kammern zu sehen sowie Tradition und Geschichte der Wieliczkaer Salzmine kennen zu lernen.

Wer ein echtes Abenteuer sucht und aus der Nähe die Arbeit der Salzmine kennenlernen will, kann ein emotionelles Highlight: die Bergmannsroute wählen. Hier kann man in eine Rolle des Bergmanns schlüpfen und unter Aufsicht des Oberhauers erste Schulterklappen des unterirdischen Berufs gewinnen.skarbnik

Die Geheimnisse der Wieliczkaer Salzmine ist das Programm des stark emotionellen Ausfluges in wilde Bereiche der Salzmine „Wieliczka”. Es ist eine der schwersten Strecken der Salzmine hinsichtlich der körperlichen Leistungsfähigkeit. Jeder, der daran teilnimmt, wird es sicherlich nicht bedauern.

Pilger können auch näher die sakrale Seite der Salzmine kennen lernen und die Zeit gemeinsam unter Tage im Nachdenken und Gebet auf dem Pilgerweg „Grüß Gott” verbringen.

Auf die kleinen Kinder warten Märchenherausforderungen und Abenteuer. Sie sind so angelegt, dass die Eltern auch mitspielen können. Es verbindet in einzigartiger Weise Spiel und Unterricht.

Touristenroute

TouristenrouteDie klassische Wanderung wird sehr lange in Erinnerung bleiben: Korridore, Salzseen, schöne Kammern und Kapellen. Darunter ist diese, die der Hl. Kinga gewidmet ist. Sie ist eine unterirdische Salzperle, die mit einem einzigartigen Glanz funkelt. 

Bergmannsroute

BergmannsrouteDie Route wurde im historischen Teil der Salzmine angelegt.Es ist eine an Emotionen reiche Route für Liebhaber von starken Eindrücken. Eine wunderbare Möglichkeit, sich in den interessanten, aber gleichzeitig schweren Beruf des Salzbergmannes hineinzuversetzen –>  Salzmine Wieliczka mehr INFO

Teil 1. Geschichte des Bergwerks GUIDO

Das Kohlebergbaumuseum ist derzeit die größte und wichtigste touristische und kulturelle Einrichtung in Zabrze. Es wurde am 2. April 2013 gegründet als das Steinkohlebergwerk „Guido” und das bisherige Kohlebergbaumuseum, das seinen Sitz in dem Gebäude des einstigen Landratsamtes in der 3. Mai-Straße 19 hatte, sich zu einer neuen Einrichtung zusammengeschlossen hatten. Zur neuen Einrichtung gehört auch der Komplex Stollen Königin Luise, der neben dem Bergwerk Guido bald zu einer der interessantesten touristischen Attraktionen der Stadt Zabrze wird. Dieser Komplex besteht aus den Grubenbauen des Bergwerks Königin Luise und des Hauptschlüsselerbstollens.

Das neugegründete Kohlebergbaumuseum besitzt ein breites touristisches und Museumsangebot, das sich auf der Erkundung des Bergbauerbes der Region konzentriert. Auf die Besucher warten touristischen Routen im tiefsten Steinkohlebesucherbergwerk der Welt, die viele mit dem zeitgenössischen und historischen Bergbau verbundenen Attraktionen bieten.

Stollen Koenigin Luise


grafika logo-01

Der Hauptschlüsselerbstollen wird einen 4 Kilometer langen Komplex von touristischen Routen umfassen.
Die Besucher werden ihre unglaubliche Reise am Schacht Carnall anfangen, um dann, begleitet durch einen Führer, in einem verglasten Aufzug nach unten fahren. Bereits am Anfang wird ihnen eine Simulation eines Abreisens des Förderkorbes unglaubliche Erlebnisse sichern. Dies wird die Ankündigung einer unvergesslichen Reise ins Innere der Erde und der Bergbaugeschichte sein.
Nach dem Eintreffen im Stollen beginnen die Besucher die Besichtigung mit einer Bootsfahrt durch einen 550 Meter langen Abschnitt des Stollens. In akkubetriebenen Booten werden die Besucher an 3D-Inszenierungen vorbeifahren und zugleich Geräusche von Maschinen und Schläge einer Keilhaue, die aus den Grubenstrecken hören. Ein großes Erlebnis während der Fahrt wird die Besichtigung des Hafens sein, wo man die Kohle auf Transportboote mit Hilfe eines speziellen Holzkrans geladen hatte.

 

Kohlebergbaumuseum in Zabrze


grafika logo-03

Das Kohlebergbaumuseum ist derzeit die größte und wichtigste touristische und kulturelle Einrichtung in Zabrze. Es wurde am 2. April 2013 gegründet als das Steinkohlebergwerk „Guido” und das bisherige Kohlebergbaumuseum, das seinen Sitz in dem Gebäude des einstigen Landratsamtes in der 3. Mai-Straße 19 hatte, sich zu einer neuen Einrichtung zusammengeschlossen hatten. Zur neuen Einrichtung gehört auch der Komplex Stollen Königin Luise, der neben dem Bergwerk Guido bald zu einer der interessantesten touristischen Attraktionen der Stadt Zabrze wird. Dieser Komplex besteht aus den Grubenbauen des Bergwerks Königin Luise und des Hauptschlüsselerbstollens.
Das neugegründete Kohlebergbaumuseum besitzt ein breites touristisches und Museumsangebot, das sich auf der Erkundung des Bergbauerbes der Region konzentriert. Auf die Besucher warten touristischen Routen im tiefsten Steinkohlebesucherbergwerk der Welt, die viele mit dem zeitgenössischen und historischen Bergbau verbundenen Attraktionen bieten.

Bergwerk Guido


grafika_logo-02.jpgDas Erste, was die Besucher sehen, wenn sie ankommen, ist der Förderturm des Schachtes „Eisenbahn”. Der „Erste” 1888 aus Holz gebaute Förderturm wurde dann 1931 durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Der Schacht „Eisenbahn” (Durchmesser 4 m) ist ausgestattet mit der Fördermaschine „Berlin” aus dem Jahr 1927 (sie besitzt einen Gleichstrom-Motor 560kW), mit der die Besucher in die 170- oder 320-Meter-Sohle fahren. Es ist erwähnenswert, dass die Maschinenteile noch original sind und regelmäßig konserviert werden. Die Besucher werden mit der Geschwindigkeit 4m/s in einer originalen Scholle, mit der auf drei Etagen insgesamt 24 Personen fahren können. Die Scholle ist an zwei Stahlseilen von einem Durchmesser 46 mm und der Länge 980 m befestigt. Die Fahrt ist langsamer als in einem Bergwerk im Betrieb, aber schnell genug und in genug interessanten Umgebung, um bereits auf dieser Etappe des Besuchs unvergessliche Erlebnisse zu liefern, die mit der Reise in die Tiefen der Erde verbunden sind.

Touristische Routen

 

Über Tage

Das Erste, was die Besucher sehen, wenn sie ankommen, ist der Förderturm des Schachtes „Eisenbahn“. Der „Erste“ 1888 aus Holz gebaute Förderturm wurde dann 1931 durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Der Schacht „Eisenbahn“ (Durchmesser 4 m) ist ausgestattet mit der Fördermaschine „Berlin“ aus dem Jahr 1927 (sie besitzt einen Gleichstrom-Motor 560kW), mit der die Besucher in die 170- oder 320-Meter-Sohle fahren. Es ist erwähnenswert, dass die Maschinenteile noch original sind und regelmäßig konserviert werden. Die Besucher werden mit der Geschwindigkeit 4m/s in einer originalen Scholle, mit der auf drei Etagen insgesamt 24 Personen fahren können. Die Scholle ist an zwei Stahlseilen von einem Durchmesser 46 mm und der Länge 980 m befestigt. Die Fahrt ist langsamer als in einem Bergwerk im Betrieb, aber schnell genug und in genug interessanten Umgebung, um bereits auf dieser Etappe des Besuchs unvergessliche Erlebnisse zu liefern, die mit der Reise in die Tiefen der Erde verbunden sind.

Darüber hinaus im ersten Teil der Wanderung werden wir sehen: ein Rad mit einem Durchmesser von 5 m, der aus dem Schacht II des Bergwerks „Makoschau“ stammte, einen Zug, der bis heute zum Transport der Bergmänner dient, Kompressoren, einen Wagen mit flüssigem Stickstoff und viele andere Geräte, die mit den Bergwerken verbunden sind.

Über Tage


170-Meter-Sohle

Vom Füllort der 170-Meter-Sohle führt uns die Route in das Innere des Untertages durch einen im Fels aufgefahrenen Querschlag. In die Atmosphäre eines Bergwerkes aus dem 19. Jahrhundert führen uns sehr gut erhaltene über 100 Jahre alte Pferdeställe ein. Die Grubenstrecken führen uns zu großen, gemauerten Kammern, in denen man das Problem der Entwässerung der Grubenbaue kennen lernen kann. In dieser Sohle ist es gelungen die bergmännische Tradition und Kultur darzustellen – wir können eine Exposition der bergmännischen Gezähe, Lampen, Rettungsausstattung und eine geologische Ausstellung sehen und das alles in sehr gut erhaltenen Strecken und Kammern. Sehr interessant ist ebenfalls die Geologie dieses Ortes. Die Gesteinsschichten mit den tektonischen Spuren, Tropfsteinen, Calcit-Kristallen – das alles wird zu einem Reservat der unbelebten Natur, das die einzigartige Atmosphäre dieser unterirdischen Welt noch unterstreicht.

Seit dem 31. August 2009 im Historischen Steinkohlenbergwerk „Guido” in der 170-Meter-Sohle funktioniert eine Ausstellung, die den Politisch Repressionierten Soldaten-Bergmänner gewidmet ist, die in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts zur Zwangsarbeit in den schlesischen Bergwerken gezwungen wurden. Offiziell, aus Mangel an Arbeitskräften, der damalige polnische Marschall, Konstanty Rokossowski gab den Befehl, Kraft dessen die Soldaten in die Bergwerke geschickt wurden, in der Praxis betraf der Befehl politisch nichtkorrekte Jugend im wehrfähigen Alter. Laut zahlreichen Quellen beeinflusste diese Entscheidung das Schicksal bis zu 200 000 jungen Menschen, von denen über 1 000 ihr Leben infolge der harten Arbeit unter Tage verlor. Derzeit dank der aktiven Arbeit der Mitglieder des Verbandes der Politisch Repressionierten Soldaten-Bergmänner können wir die früher verschwiegene Geschichte kennen lernen. Die Besucher der Gedenkkammer, die sich in dem unter Tage Teil des Bergwerks „Guido“ befindet, können zahlreiche Exponate zu diesem Thema sehen. Unter ihnen befinden sich u.a.: ein Kaserne-Modell, Uniformen, Dokumente, Fotos, man kann eine Multimedia-Präsentation sowie ein Film über das Unglückschicksal der Repressionierten sehen.

170-Meter-Sohle170-Meter-Sohle

170-Meter-Sohle170-Meter-Sohle170-Meter-Sohle


320-Meter-Sohle

Am Anfang war die Erde, dann die Steinkohle, paar Jahrhunderte später entstand das Bergwerk Guido. Das Bergwerk ist ein Bergbauunternehmen, das sich mit der Gewinnung von Bodenschätzen aus der unterirdischen, spezifischen Welt beschäftigt. Unterirdische Strecken sind in Gestein aufgefahren mit Hilfe von vielen Maschinen, in denen der technische Gedanke verzaubert ist. Das Alles siehst Du in der 320-Meter-Sohle des Bergwerks „Guido“, indem Du die für die Besucher vorbereiteten Routen besichtigen.

Die 320-Meter-Sohle ist die zweite und tiefste Sohle des denkmalgeschützten Bergwerks, aufgefahren um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, mit einem über 2 Kilometer langen System von Strecken und Grubenbauen. Es sind lange, oftmals bebaute Strecken, die im Flöz 620 aufgefahren wurden. Seit 1967 wurde die Sohle als das experimentelle Versuchsbergwerk M-300 genutzt.

Hier kannst Du erfahren, wie sich die bergmännische Technik seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit entwickelt hat. Ausgestattet mit einem Bergmannshelm, eine Bergmannslampe und einem Gasmaskenfilter siehst Du eine Schaufelwand mit Holzausbau. Auf der Route siehst Du wie die Streckenvortriebsmaschine, genannt Alpina, oder der riesige Walzenschrämlader KWB arbeiten. Du gehst den einzigartigen Rohkohlebehälter entlang, der eine Ladekapazität von 250 Tonnen besitzt, siehst die Bandförderer in Bewegung, wirst die Arbeit in einem Abbauraum kennenlernen.

Ein unvergessliches Erlebnis wird die Reise – das Heruntergehen in ein Abbauraum, dessen Einfallwinkel 18 Grad beträgt, sog. Abhauen, sein. Nur hier wirst Du kennen lernen das älteste und einfachste Transportgerät – die hölzerne Bremshaspel aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die nach dem Gegengewichtprinzip arbeitet. Eine besondere Attraktion für Mutige wird der Eintritt in einen Abbauraum sein, dessen Höhe knapp ein Meter beträgt, und der einen Stahlankerausbau hat, wo man den „Schwarzkohleerzgang“ mit den Fingern berühren kann. Du wirst erfahren, wie die Bergmänner auf eine einfache Art und Weise die Abbauräume vor der Kohlenstaubexplosionen gesichert haben, indem sie unter den in den Strecken aufgehängten Gesteinstaubsperren durchgegangen sind.

Während der Reise /Wanderung/ in der 320-Meter-Sohle erfährst Du was der „Ort“ ist, wie eine Strecke aussieht und noch lange in Erinnerung haben wirst, was das Liegende, das Hangende und die Stöße sind. Du erfährst wozu in einem Bergwerk Seismometer und Seismographen dienen. Die 320-Meter-Sohle ist eine wirkliche Grube, die man in den Beinen fühlen und im Licht der Lampe und des in der Luft schwebenden Staubes sieht. Man wird in Erinnerung halten, dass „der Bergmann ein Fachmann für Arbeit ist und für Bewachung oder für etwas Ähnliches. Der Bergmann kennt sich in der Arbeit aus, weißt, womit man sie isst, wie man sich daran machen kann, was man machen muss“.

Ein Teil der touristischen Route in der 320-Meter-Sohle kannst Du zurücklegen, indem Du ein paar Meter über dem Boden schwebst – es erwartet Dich eine Reise in einer echten Bergbauhängebahn, die seit 2012 im Betrieb ist. Für einen Moment kann man sich wie ein echter Bergmann fühlen, der während einer Schicht zu einem kilometerweit entfernten Streb fährt. von der Hauptstrecke entfernt ist.

Nach der Besichtigung der touristischen Route in der 320-Meter-Sohle kann man ruhig den Satz zitieren und paraphrasieren, der im Jahre 1798 auf der Medaille geschrieben wurde, die aus Anlass des Besuchs des Königs Wilhelm Friedrich III. und der Königin Luise in Tarnowitz geprägt wurde: „Was Kunst und Fleiß in Zabrze gewann“.

320-Meter-Sohle320-Meter-Sohle320-Meter-Sohle

320-Meter-Sohle320-Meter-Sohlekolejka 01

 

Mehr info: http://www.kopalniaguido.pl/de/

*****

Polen ist ein Land mit tausendjähriger Geschichte, reicher Tradition und einem imposanten Kulturgut. Die historischen Hinterlassenschaften in Form von Bauwerken, Geschichtszeugnissen und brillanten Kunstwerken bilden zusammen mit der vielfältigen Natur und abwechslungsreichen Landschaft eine wunderbare Komposition voller Harmonie. Kein Wunder also, dass unser Land alljährich von Millionen Touristen besuch wird.
Alle, die sich für vergangene Zeiten und herausragende Kunstwerke interessieren, laden wir ein zu einer unvergesslichen Reise auf den Spuren des polnischen Kultur (United Nations Educational, Scientific und Cultural Organisation) angelegt und endhält sowol Objekte und Orte, die zu den wertvollsten Beispielen der materiallen Kultur des jeweiligen Landes gehören, als auch ingeniöse menschliche Errungeschaften und Naturbesonderheiten. foto: www.kultour.pl
Die Eintragung auf die UNESCO – liste verpflichtet den Staad zum schutz der auf diese Weise gewürdigten Objekte vor Beschädigung und Zerstörung. Die Weltliste des Kultur und Naturerbes umfasst gegenwärtig 788 Objekte, 611 davon sind Kulturdenkmäler wie z.B. die berühmten Pyramiden in Ägypten, die Akropolis in Athen, die italienische Stad Venedig und die Freiheitsstatue in New York.
Von den wertvollsten Schöpfungen der Natur sollte stellvertretend der Nationalpark Yellowstone in den USA genannt werden.
Die internationale Bedeutung dieses Objekte regt die Touristen ganz sicher zu deren Besichtigung an und gibt ebenfalls den Anstoß zum Kennenlernen der Regionen, in der sie sich befinden. Dank Ihrer Vielfalt und den Quellen ihrer Inspiration erweckte die polnische Kultur von jeher in der Welt großes Interesse.

Polnische Tourismusorganisation

 
 
                                                    FILM –>
POLAND
                                                      FILM –>
POLAND
 
 
 

 „Polska z podniebnej perspektywy”

Poland from above – ARTCAM

ARTCAM – Artur Gajdziński i Jacek Drofiak –   https://www.youtube.com/watch?v=Ms25ntllVUw

 
 
www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU