Uroczyste przekazanie pomocy finansowej.

28 marca 2015 |

Zarząd Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kultury TAKT, ( Maria Buczak, Józef Buczak, Marek Kurkowski)
spotkali się w dniu 24.03.2015 z przedstawicielami Krebs Hilfe Wien, w ich siedzibie – Theresiengasse 46, A-1180 Wien, w celu przekazania pomocy finansowej. Środki na ten cel zostały  uzyskane na 13. Polskim Balu Wiosny w trakcie licytacji darów od różnych firm i osób prywatnych.
Stowarzyszenie TAKT pomaga w ten sposób od wielu lat. Co rok pomoc finansowa przekazywana jest do różnych organizacji, w tym roku przekazano organizacji Krebs Hilfe w Wiedniu, która pomaga chorym i ich rodzinom w walce z rakiem.
Czek z sumą 3.100 € został przyjęty przez Univ. Prof. Dr. Michael Micksche (Präsident , ehem. Leiter des Inst. Für Krebsforschung und Tumorbiologie (Univ.Klinik f. Innere Medizin ) der MUW oraz Mag. Gaby Sonnbichler. 

fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

Tagi: , , , ,

Kategoria: Fotoreportaże