Uroczystości 69. rocznicy wyzwolenia obozów Mauthausen i Gusen.

16 maja 2014 |

„Od 1947 r. z okazji rocznicy wyzwolenia obozów, w Mauthausen odbywają się rocznicowe uroczystości, z udziałem delegacji wielu państw. Od 1997 r. 5 maja obchodzony jest w Austrii jako dzień pamięci ofiar reżimu hitlerowskiego. Obozy zostały wyzwolone 5 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie. Największy z podobozów znajdował się w położonym nieopodal Gusen. Na przełomie lat 1944/45 przebywało tam ok. 25 tys. więźniów, dwa razy więcej niż w samym Mauthausen.” Foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

Pod Pomnikiem Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, odbyły się uroczystości uczczenia 69 rocznicy wyzwolenia obozów Mauthausen i Gusen. Odbyła się również msza święta za pomordowanych, celebrowana przez polskiego księdza. Tradycyjnie już, składano wieńce  przy pomnikach upamiętniających ofiary obozu koncentracyjnego z różnych grup narodowych, oraz uczestniczono we wspólnym marszu pamięci przez dawny plac apelowy obozu.
Składanie wieńców i wiązanek kwiatów, odbywało się przy asyście honorowej, wydzielonej z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W tej tak ważnej uroczystości, uczestniczyli byli więźniowie obozu wraz z rodzinami, przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Auschwitz. Polska grupa była najliczniejsza pośród przybyłych, liczyła około 400 osób.
Uroczystości zostały przygotowane przez władze kraju związkowego Górna Austria, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z międzynarodowymi komitetami poszczególnych miejsc pamięci. Mauthausen 2014 066Przybyła bardzo liczna 100 osobowa grupa harcerzy – Związek Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu na czele z ambasadorem mag. Arturem Lorkowskim, Polska młodzież; Szkoła Polska i Gimnazjum w Wiedniu, młodzież z Warszawy, uczniowie Polskich szkół w Linz, organizacje i stowarzyszenia polonijne działające na terenie Austrii, przedstawiciele Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, oraz media polonijne; Polski Portal Informacyjno-Integracyjny Elipsa.at oraz Miesięcznik Polonijny Polonika, Radio Linz.

Foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

Były więzień nr. 4304,obozu Mauthausen, pan Eugeniusz Śliwiński uczestniczy w uroczystościach wyzwolenia obozu od wielu lat.

„Więźniowie, którzy przeżyli obóz koncentracyjny w Mauthausen oraz 49 jego podobozów, zostali wyzwoleni na początku maja 1945 r. przez wojska amerykańskie. Według ostatniego spisu więźniów sporządzonego przez hitlerowskie SS, 31 marca 1945 r. w Mauthausen wykazano 15 046 więźniów poniżej 20. roku życia. Pierwsi niepełnoletni więźniowie zostali przywiezieni latem 1940 r. Byli to republikanie z Hiszpanii w wieku 13-18 lat aresztowani we Francji i zakwalifikowani przez SS jako „czerwoni Hiszpanie”.
Od 1943 r. do obozu przywożono młodych Polaków, a przede wszystkim Rosjan z okupowanych terenów, których deportowano do Niemiec jako robotników przymusowych. Początkowo nieletni więźniowie polscy, hiszpańscy i rosyjscy pracowali w kamieniołomach, później zmuszano ich do pracy w przemyśle zbrojeniowym oraz w sztolniach. 
W ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem do Mauthausen zwożono dzieci i młodzież z innych obozów koncentracyjnych.

Ogółem, w istniejącym od 8 sierpnia 1938 r. hitlerowskim obozie w kamieniołomach Mauthausen i w jego 49 podobozach więziono prawie 200 tys. ludzi, z czego zamordowano ponad połowę z nich: najwięcej Rosjan – 32 tys. i Polaków – 30 tys. W obozie byli więźniowie prawie wszystkich narodowości Europy, najwięcej Polaków – 44 tys.”

W strugach deszczu, i silnym wietrze, stali młodzi harcerze (8-12 letni), stała również kilku osobowa grupa 90-kilkuletnich byłych więźniów obozu, aby uczcić pamięć ofiar obozu. Foto: Copyright © 2014 Elipsa.atCoroczne obchody Dnia Wyzwolenia obozów Mauthausen i Gusen, są jednym z najważniejszych wydarzeń w których uczestniczy Polonia austriacka… a raczej powinna uczestniczyć. Nie zauważyłam natomiast żadnego z przedstawicieli 3 witryn internetowych, których właściciele uzurpują sobie prawo do reprezentowania Polonii w Austrii na łamach swoich witryn internetowych i wypowiadaniu się w ich imieniu (prawie już 80 tysięcznej Polonii w Austrii) lecz na tak ważnych dla Polski wydarzeniach, ich brak.. Moja mała dygresja; W dniu wyzwolenia Mauthausen i Gusen nie dawano nic za darmo, nie było bankietu na którym można było najeść się do syta, napić wina…. wymagano natomiast szacunku dla tysięcy poległych Polaków, co uczynili przybyli goście i reprezentanci Polonii w Austrii.  W takich właśnie sytuacjach widać prawdziwe zaangażowanie w sprawy polonijne.

red. Barbara Kalczyńska
foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

 

Kategoria: Fotoreportaże