Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy WPOw Austrii „Forum Polonii”.

[ 3 ] 30 stycznia 2016 |

W Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się  Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii.
Obrady Walnego Zjazdu prowadziła Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć, która odczytała pismo skierowane do Walnego Zjazdu od Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.
W piśmie tym, Szef Gabinetu Prezydenta RP podkreślił, że rola organizacji polonijnych jest kluczowa dla zachowania tożsamości Rodaków poza granicami kraju i pielęgnowania poczucia wspólnoty narodowej Polaków w krajach zamieszkania oraz podziękował za wysiłek i konsekwentnie prowadzoną pracę programową organizacji.

Wiceminister Jan Dziedziczak w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na naukę j. polskiego, która jest gwarantem utrzymania polskości na całym świecie wśród Polonii.

Wiceminister Jan Dziedziczak w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na naukę j. polskiego, która jest gwarantem utrzymania polskości na całym świecie wśród Polonii.
Wiceminister powiedział:
„Szanowni państwo, cieszę się że możemy rozpocząć współpracę w tej nowej roli, zawsze pamiętałem i pamiętam o Polonii austriackiej, myślę że tutaj jeszcze wiele możemy razem zrobić. Chcemy zaproponować współpracę partnerską i relacje partnerskie. Ogromna rzesza naszych Rodaków za granicą, to jest ogromna skala oddziaływania, odbierana jako wielka szansa na współpracę partnerską, i wspierania się wzajemnie, dla Polaków w kraju i Polaków za granicą. Naszym wspólnym celem jest Polska, łączy nas przynależność do wspólnoty polskiej, tradycja, kultura, historia, język. My się utożsamiamy z tym co było kiedyś, co łączyło Polaków gdziekolwiek jesteśmy na świecie.

Nauka języka polskiego, jest najważniejszym co możemy zrobić dla podtrzymania polskości na całym świecie wśrod Polonii. Uczmy nasze dzieci języka polskiego! – wymaga to wysiłku od rodziców, nakładów finansowych, czasowych, organizacyjnych… natomiast jest to piękny przejaw patriotyzmu. Trudno mówić o pełnym patriotyzmie nie znając języka ojczystego. Wzorowym przykładem pielęgnowania tradycji polskich jest rodzina Ledóchowskich, jest to już trzecie pokolenie żyjące w Austrii, i wszyscy mówią pięknie po polsku.

12

Senator Artur Warzocha poinformował o przesunięciu środków finansowych dla Polonii z MSZ do Senatu.

O co chciałbym prosić jako przedstawiciel ministerstwa państwa polskiego…  – Proszę o reagowanie na aluzje oskarżające Polaków o współudział w zbrodniach wojennych, nazywanie obozów koncentracyjnych na terenie polski, „polskimi obozami”, o reagowanie na przekłamania historyczne. Proszę o wyrażanie szacunku do ojczyzny, rozmawiając ze swoimi austriackimi przyjaciółmi. Wszyscy państwo, swoim życiem i zachowaniem wyrażacie opinie o Polsce, bądzcie ambasadorami Polski wszędzie gdzie jesteście, w domu, w pracy, u znajomych. Co innego jest dobra rywalizacja partyjna  a co innego atakowanie całego kraju, stawianie w złym świetle swojej ojczyzny – Polski. Bardzo się cieszę że z wami tu jestem, jesteście państwo – jako Polonia, dla nas bardzo ważna, i chcemy to wam jednoznacznie pokazać. Dziękuję państwu za zaangażowanie, za służbę Polsce! Jesteście osobami nie obojętnymi na to co was otacza, taka postawa jest czymś niezwykłym i szlachetnym, za to też wam serdecznie dziękuję”.

Senator Artur Warzocha odczytał list skierowany do Walnego Zjazdu od Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanislawa Karczewskiego.
Marszałek Senatu w swoim liście podziękował organizacjom należącym do Forum Polonii za cenny wkład w życie społeczne Polonii austriackiej, za to, że żyjąc poza Macierzą utrzymujemy polską mowę, obyczaj i więź z krajem. Podkreślił ważność i popularność takich inicjatyw jak Dni Polskie a także różnorodność działalności organizacji polonijnych należących do Forum Polonii.
Podkreślił, że „ Zbudowanie wspólnoty bez zachowania bliskości z Ojczyzną jest trudne i leży głęboko w sercu każdego z Państwa. Warunkiem sukcesu jest także odnajdywanie tego, co łączy ponad podziałami, ponadczasowych wartości takich jak tożsamość  narodowa, język polski, kultura i więź z krajem przodków….. . Życzę, aby Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” w ważnych dla Państwa sprawach mówiła jednym głosem, aby ten głos był wspólny dla całej Polonii austriackiej”.
Senator Artur Warzocha przekazał pozdrowienia od Przewodniczącej Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Janiny Sagatowskiej. Poinformował o przesunięciu środków finansowych dla Polonii z MSZ do Senatu. Jednocześnie zaznaczył dużą rolę jaką odegrał w tej kwestii Wiceminister Jan Dziedziczak, dzięki którego pomocy udało się tego dokonać. Senator podkreślił, że jego obecność na tym Zjeździe jest dowodem szacunku i podziwu dla pracy społecznej organizacji Forum Polonii.

36

Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć oraz Waldemar Ludwiczak, członek Zarządu FP.

Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Lachmański odczytał list skierowany do Walnego Zjazdu od Prezesa Longina Komołowskiego, który podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe.
W liście skierowanym do Walnego Zjazdu Prezes Longin Komołowski pisze „ Patriotyzm, zapał i wytrwałość cechujące Państwa Stowarzyszenie oraz wspaniała praca członków organizacji to doskonały i ceniony przykład działalności Polonii na arenie międzynarodowej. Wyrazy szczególnego szacunku i uznania należą się działaczom, którzy skupiając wokół siebie mieszkających w Austrii Polaków, potrafią organizować wyjątkowe wydarzenia, które na długo zapadają w pamięć naszym Rodakom, takie jak doroczne obchody Dni Polskich w Austrii. Wasza działność jednoczy i inspiruje Polaków tam zamieszkałych, do dalszych inicjatyw na rzecz propagowania i pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego wśród społeczeństwa austriackiego”. 28

Danuta Nemling przypomniała o historii powstania przed 25 laty WPOwA Forum Polonii . Podziękowała za kontynuowanie programu działalności naszej Wspólnoty przyjętych przez twórców Forum Polonii. Podziękowała za wkład pracy i determinację w prowadzonej działalności .

Po oficjalnych przemówieniach naszych gości, Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć odczytała sprawozdanie z pracy Zarządu Forum Polonii za ubiegłą 2 letnią kadencję.
Na Prezesa Forum Polonii wybrano ponownie Teresę Kopeć (delegat Polskiego Towarzystwa Sportowego), która uzyskała na 30 delegatów uprawnionych do głosowania 29 głosów poparcia, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nie zgłoszono innych kandydatur do tej funkcji.
Na członków do Zarządu Forum Polonii wybrano:
Solvita Kalugina-Bulka ze Stowarzyszenia „Takt”,
Waldemar Ludwiczak ze Stowarzyszenia SKV Sobieski Wien,
Barbara Kalczynska ze Stowarzyszenia Informacyjno – Integracyjnego „Elipsa”,
Elżbieta Zamojska z Klubu „Ostoja”,
Artur Nowotarski z Polskiego Towarzystwa Sportowego,
Kamil Ludwiczak ze Stowarzyszenia Polonia FC,
Dawid Adach ze Stowarzyszenia Artyści Universum.

Red.Barbara Kalczynska
(info: forumponii.at)

Od redakcji;
Obrady Walnego Zjazdu próbowały zakłócic osoby nie zaproszone, które swoim zachowaniem nie zyskały przychylności zgromadzonych na zebraniu,
ich cel nie został osiągnięty, co było raczej do przewidzenia.

Foto: © 2015 www.elipsa.at /Barbara Kalczynska

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Komentarze (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. bakal pisze:

  Zapraszam do komentowania

 2. DziadekPiaskowy pisze:

  Sie bedzie teraz działo, noce bezsenne przeciwników forum, beczki wina pite ze zgryzoty jak ja to kocham
  gratulacje dla nowo-starego zarządu, widze dużo nowych twarzy ciekawe ciekawe

 3. "Anna" - teresakopec@gmx.at pisze:

  Pomyslności dla nowego zarządu Forum, brawa dla nowych członków – w nich przyszłość .
  DzadkuPisakowy, szczekacze szczekają od imprezy do imprezy a Forum ma się coraz lepiej.

Zostaw odpowiedź