Ważna informacja Polskiej Ambasady w Austrii.

22 października 2013 |
Czasowe przywrócenie kontroli na polskich granicach Schengen
Minister Spraw Wewnętrznych RP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury czasowego przywrócenia kontroli na polskich granicach wewnętrznych Schengen w dniach od 8 do 23 listopada 2013 r.
Powodem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania Konferencji klimatycznej COP19. Przywrócenie kontroli oznacza nie tylko możliwość stałego, bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W praktyce nie będzie to wiązało się z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu, ruch podróżniczy pozostanie płynny.

Kategoria: Z kraju i ze świata