Wizyta Ambasadora RP w Górnej Austrii.

6 grudnia 2013 |

4 Grudnia, JE. Artur Lorkowski Ambasador RP w Austrii złożył wizytę w Linz, spotykając się z przedstawicielami władz landu – premierem Dr. Josefem Pühringerem oraz Prezydentem Landtagu Viktorem Sigl. Wieczorem odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejscowej Polonii, zorganizowane przez dwie polonijne organizacje działające na terenie Górnej Austrii: Wspólnota Polska w Górnej Austrii / Prezes: Julian Gaborek/ i Związek Polaków w Górnej Austrii / Prezes: Mariusz Wojciów/

Ambasadorowi towarzyszył Konsul Generalny Andrzej Koczorowski oraz Konsul Grzegorz Gancarz. Tematami wiodącymi była promocja Polski w Austrii, szkolnictwo – propagowanie i rozwój nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych oraz współpraca między Stowarzyszeniami polonijnymi.

Spotkanie zakończyło się małym bankietem i rozmowami kuluarowymi.

Copyright © 2013/foto: B. Kalczyńska

Kategoria: Fotoreportaże