INFO- Wybory Prezydenckie 2020

[ 0 ] 27 kwietnia 2020 |

Wybory 2020

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ. JEST DECYZJA!

W środę po południu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie szefa MSZ w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter „mieszany” – wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.

Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą. Zgodnie z nim konsul prowadzi wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej w obwodzie właściwym do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

CO MUSZĄ ZAWIERAĆ DANE W WYKAZIE WYBORCÓW? 84386013_693375647906344_2864762006978691072_o

Zgodnie ze wzorem dołączonym do rozporządzenia, dane w wykazie powinny zawierać: nazwisko i imię (lub imiona) wyborcy, PESEL, adres wyborcy, informacje o ewentualnym odbiorze osobistym lub potwierdzeniu wysłania pakietu.

W wykazie – prowadzonym w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach w postaci papierowej – konsul musi odnotować przygotowanie oraz wysłanie albo odbiór pakietu wyborczego.

Ponadto w wykazie konsul musi zapisać datę nadania przesyłki, osobiste odebranie pakietu przez wyborcę oraz datę odbioru pakietu.

CO Z NIEODEBRANYMI PAKIETAMI?

Zgodnie z rozporządzeniem, konsul musi odnotować także nieodebranie przez wyborcę lub niedoręczenie na wskazany przez niego adres pakietu wyborczego, jak również zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym.

Konsul musi dokonywać aktualizacji danych na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=9719/

 

 

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY, bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu:

 1. telefonicznie, nr tel.: +43 1 870 15 128,
 2. e-mailowo: austria.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Botschaft der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wiedeń
 4. ustnie: w siedzibie w siedzibie Konsulatu, Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
 5. faksem, nr faksu: +43 1 870 15 415
   

 

Materiały

Formularz – zgłoszenie do spisu wyborców
Zgłoszenie_do_spisu_wyborców.docx 0.02MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku
Rozporządzenie_Ministra_Spraw_Zagranicznych_ws_utworzenia_obwodów_głosowania_w_wyborach_Prezydenta_RP_w_2020_roku.pdf 0.42MB

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź