Integracja polityczna Polaków w Austrii – prezentacja książki i dyskusja.

6 października 2013 |

W dniu 04.10.13 w ramach XXII Dni Polskich w Austrii,w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu odbyła się prezentacja książki „Integracja polityczna Polaków w Austrii”  autorstwa Ewy Nowak, Ryszardy Ewy Biernackiej i Rafała Riedla.

Publikacja przygotowana została jako efekt projektu realizowanego w ramach współpracy między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie i PAN Stacją Naukową w Wiedniu.

Po prezentacji miała miejsce ożywiona dyskusja z udziałem współautorki dr Ewy Nowak oraz prof. Grzegorza Janusza.

Program poprowadził dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś.

Wśród zaproszonych gości był Ambasador RP w Wiedniu Artur Lorkowski oraz I Radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu  Kazimierz Fordon.

Kategoria: Fotoreportaże