„Inteligentny start” czyli co każdy student wiedzieć powinien.

25 maja 2014 |

Program „Inteligentny Start” to przedsięwzięcie, którego ideą jest wspieranie polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni. Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.

Przedsięwzięcie „Inteligentny Start” ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcją programu jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom warunków do odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych na zagranicznych rynkach dzięki wykorzystaniu potencjału rodaków mieszkających za granicą.

Poza oczywistymi profitami w postaci wzbogaconego życiorysu młodzi ludzie zyskują łatwiejszy start zawodowy, często w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach  oraz bardzo ważny kontakt z krajem ojczystym. Jest to niewątpliwie okazja do szlifowania swoich umiejętności, pogłębiania wiedzy, kwalifikacji oraz do zdobycia pierwszej, atrakcyjnej pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.inteligentny-start.org.
Zapraszamy na stronę internetową www.inteligentny-start.org, która działa już w wersji testowej beta oraz zachęcamy o powiadomieniu zainteresowanych o możliwości rejestracji. W razie trudności z otworzeniem strony (komunikat nginx), uprzejmie proszę o wciśnięcie kombinacji klawiszy ctrl oraz F5, strona powinna uruchomić się bez problemów.

Zachęcamy do pozostawienia swojego adresu kontaktowego dzięki czemu zostaną  przekazane informacja o pełniej funkcjonalności portalu.

logo fundacji

Kategoria: Z kraju i ze świata