Nowy banknot 20 € zostanie wprowadzony do obiegu 25 listopada 2015 roku.

2 grudnia 2015 |

Nowe 20 euro to trzeci nominał z serii „Europa”, która stopniowo zastępuje pierwszą serię banknotów euro, wprowadzoną w 2002 r. Banknot 5 euro z nowej serii wszedł do obiegu w maju 2013 r., a 10 euro – we wrześniu 2014 r. Po przedstawionych dziś 20 euro pojawią się z czasem nowe wersje 50, 100, 200 i 500 euro.

20 euro to jeden z najczęściej używanych nominałów. Banknoty te są powszechnie wypłacane w bankomatach, przyjmuje je wiele automatów sprzedażowych, w tym biletowych, a sprzedawcy w punktach detalicznych często sprawdzają ich autentyczność za pomocą podręcznych urządzeń.Banknot 20 euro ma nowatorskie zabezpieczenie w postaci okienka z portretem, umieszczonego w hologramie. Przy oglądaniu pod światło okienko staje się przezroczyste i ukazuje twarz mitycznej Europy. Widać to na obu stronach banknotu. Do zabezpieczeń nowego banknotu 20 euro, tak jak nowych 5 i 10 euro, należą także; szmaragdowa liczba i znak wodny z portretem Europy.

Okienko z portretem umieszczone w hologramie nowego banknotu 20 euro stanowi innowację w technice produkcji banknotów. „Jest efektem prac prowadzonych przez Eurosystem, aby utrzymać odporność banknotów euro na fałszowanie – powiedział Prezes EBC Mario Draghi. – Pozwoli to umocnić zaufanie, jakim 338 milionów ludzi w strefie euro darzy te banknoty. ”
338 milionów ludzi w 19 krajach, używać teraz bedzie banknotów euro o łącznej wartości nominalnej 1.000 mld €.

Porównanie obu banknotów 20 euro.

Podobnie jak w serii pierwszej, autentyczność banknotów z serii „Europa” można skontrolować za pomocą prostego testu — należy je sprawdzić DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM. Nie potrzeba do tego żadnych przyrządów. Poniżej przedstawiamy zabezpieczenia banknotów 20 euro i pokazujemy, co jest nowego w serii „Europa”.

Zabezpieczenia

Każdy banknot euro ma różne zabezpieczenia chroniące go przed sfałszowaniem. Banknoty obu serii można łatwo sprawdzić: DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM.

SPRAWDŹ POD KĄTEM – banknot 20 euro z serii „Europa”

Przy oglądaniu banknotu pod kątem na srebrnym pasku widać portret Europy w przezroczystym okienku, a szmaragdowa liczba daje efekt przesuwającego się pionowo światła.

1. Okienko z portretem

 

Przy oglądaniu banknotu pod światło okienko w górnej części hologramu staje się przezroczyste i na obu stronach banknotu widać w nim twarz Europy. Przy oglądaniu banknotu pod kątem na stronie przedniej w okienku ukazuje się także oznaczenie nominału otoczone tęczowymi liniami, a na stronie odwrotnej — tęczowe cyfry nominału.

2. Hologram z portretem

  

Przy oglądaniu banknotu pod kątem na srebrnym pasku po prawej stronie ukazuje się portret mitycznej Europy, a także symbol €, główny motyw i oznaczenie nominału.

3. Szmaragdowa liczba

Przy oglądaniu banknotu pod kątem połyskliwe oznaczenie nominału w lewym dolnym rogu daje efekt przesuwającego się pionowo światła, a jego kolor przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA banknot 20 euro z serii „Europa”

  1. Mikrodruk
  2. Standardowe światło UV
  3. Specjalne światło UV (UV-C)
  4. Zabezpieczenia widoczne w podczerwieni

źródło: © Europejski Bank Centralny

 

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata