Polskie zapory przeciwpowodziowe w Austrii.

22 grudnia 2015 |

Zapory Lubawa S.A. prezentowane dla Straży Pożarnej w Austrii
W austriackiej miejscowości Marchegg odbyła się prezentacja zapór przeciwpowodziowych produkowanych przez Lubawa S.A.
Zaprezentowane zostały zapory 10 metrowe z rękawem wewnętrznym 23 m. Prezentacja odbyła się 9 października br. w miejscowej jednostce Straży Pożarnej. Obejmowała część teoretyczną, w której przedstawiona została dokładnie specyfikacja techniczna , jak i część praktyczną, obejmującą swoim zakresem pełne szkolenie z rozkładania zapór. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób, które są w głównej mierze odpowiedzialne za zakres prac związanych z ochronną przeciwpowodziową. Jednostka Straży w Marchegg jest zainteresowana nabyciem zapór na swoje wyposażenie, ze względu na fakt, iż tereny miejscowości jak również okolicy są często zalewane przez wodę. Lubawa_SA
flood10Wykorzystana w prezentacji zapora przeznaczona jest do budowania wałów przeciwpowodziowych lub ich podwyższania. Składa się z dwóch rękawów. Zaletami systemu jest niewielki ciężar, łatwość przemieszczania, składowania i instalacji. Jeden odcinek (10m) zastępuje ok. 170 worków z piaskiem. System zapór przeciwpowodziowych został opatentowany w Urzędzie Patentowym (nr 195058).

info: PAIWG

Tagi: ,

Kategoria: Aktualności