V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Inauguracyjne posiedzenie w Sali Plenarnej

[ 0 ] 7 października 2018 |

 „Łączy nas Niepodległa” – pod takim hasłem odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W Zjeździe brało udział ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. 

Zjazd zainaugurowało w czwartek posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitał marszałek Marek Kuchciński. – Jesteśmy narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. Dziś polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego Narodu – powiedział Marszałek Sejmu.

W Sali Plenarnej zasiedli delegaci oraz zaproszeni goście. Marszałek Kuchciński podkreślił zasługi Polaków mieszkających poza granicami kraju w czasie transformacji ustrojowej i po 1989 r. -Pragnę podziękować szczególnie tym organizacjom, które niosły pomoc naszemu Narodowi, Polsce, w czasach walki o wolność w II poł. XX w. Korzystaliśmy z tej pomocy w bardzo dużym stopniu. Po roku 1989 znaczenie i rola Polonii nie malała. Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem, także dzięki staraniom państwa, Polonii. Musimy o tym pamiętać i chcemy o tym przypominać – podkreślił Marek Kuchciński.

Podczas inauguracji głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu. Marszałek Senatu podkreślił także rolę, jaką emigracja pełniła w historii Polski. – Bez was my tu w kraju nie bylibyśmy sobą.
Polonia i Polacy za granicą są wielką polską wartością. Stanowią nieodłączny element tego, co nazywamy marką „Polska”. Przypominamy o tym z dumą i satysfakcją w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wasz sukces służy budowie wizerunku Polski jako kraju ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, otwartych na wyzwania, dobrze wykształconych, których każdy chce mieć za współobywateli. Nasz sukces kraju, który dobrze wykorzystuje niebywałą szansę, jaką w ciągu ostatnich 30 lat dała mu historia, służy wam w budowie waszej pozycji społecznej w krajach waszego zamieszkania. Dzięki temu Polonia i Polacy za granicą mogą służyć Polsce, mogą otwierać dla niej możliwości, mogą neutralizować jej nieprzyjaciół. Jednym słowem mogą służyć temu, co nazywamy „soft power” – miękką potęgą – powiedział marszałek Karczewski.

Zgromadzeni w Sali plenarnej Sejmu RP delegaci w skupieniu wysłuchali listu od premiera Mateusza Morawieckiego. Odczytał go Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef Rządu skierował do delegatów ważne przesłanie, że Zjazd potwierdza potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną. „Wszyscy dobrze pamiętamy i chcemy pamiętać, że to dzięki wysiłkom rodaków mieszkających w kraju i za granicą nasz naród był w stanie podjąć największe wyzwanie w swojej historii – odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie. Cieszy nas to, że Polacy chcą jednak wracać do ojczyzny, że dostrzegając potencjał polskiej gospodarki, podejmują starania by znaleźć w kraju możliwość rozwijania swojej kariery” – napisał w korespondencji Mateusz Morawiecki.

źródło tekstowe: sejm.gov.pl
Fotoreportaż z wydarzenia
Foto: © 2018 www.elipsa.at
Red.nacz. Barbara Kalczyńska

52 54 55 57 59 81 83 89 91 94 236 239

 

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź