Wykład: „Karol Otto Kniaziewicz – zapomniany bohater narodowy Polski i Francji”

3 lipca 2015 |
Wykład będzie traktował o wybranych aspektach z życia Karola Otto Kniaziewicza herbu własnego (1762-1842) — zapomnianego bohatera narodowego Polski i Francji, jednego z najlepszych generałów okresu napoleońskiego, organizatora i dowódcy Legii Naddunajskiej, współtwórcy zwycięstwa w bitwie pod Hohenlinden 3 grudnia 1800 r., która zdecydowała o klęsce Austrii i zmusiła ją do podpisania pokoju w Lunéville.
W trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej uzyskał stopień gen. mjr. W bitwie pod Maciejowicami, gdzie dowodził lewym skrzydłem wojsk polskich, dostał się do niewoli. Centralizacja Lwowska zaproponowała mu objęcia dowodzenia nad tworzącymi się oddziałami polskimi na Wołoszczyźnie. Kniaziewicz zdecydował się na Italię. Po przybyciu do Włoch wziął udział w dwóch misjach do Bonapartego. Został szefem 1. Legii. Jego nieskazitelna postawa zdecydowała, że gen. Jean Championet wysłał go z misją do Paryża, by wręczył organowi władzy republikańskiej Francji — Dyrektoriatowi zdobyte w wojnie sztandary.
Wraz z przybyłym do Paryża z USA Naczelnikiem — Tadeuszem Kościuszko starał się o utworzenie nowej formacji wojskowej, tzw. Legii Naddunajskie u boku Armii Renu. Po pokoju w Lunéville, który był kresem marzeń Polaków o odbudowie niepodległego państwa, złożył dymisję, uznając, że Napoleon wykorzystał Polaków. Wrócił do kraju. Od księcia Eustachego Sanguszki otrzymał w dzierżawę wieś Zieleńce na Wołyniu. Zajął się rolnictwem i pszczelarstwem.
W trakcie Powstania Listopadowego został szefem dyplomatycznego przedstawicielstwa Rządu Narodowego w Paryżu — Misji Polskiej. Po jego upadku aktywnie zaangażował się w rozwój życia naukowego Polaków. W 1832 r. uzyskał zgodę Nicolasa Soulta, ówczesnego premiera Francji, na urządzenie szkoły w Besançon.. Kniaziewicz stał się sponsorem, mecenasem polskiej nauki we Francji. Regularnie wspierał Kasę Stowarzyszenia Naukowej Pomocy, finansował bilety dla Polaków udających się do Turcji, Algierii, Egiptu, Hiszpanii. Stał się autorytetem moralnym Wielkiej Emigracji. Za jego życia wystąpiono z projektem umieszczenia jego nazwiska, jako bohatera Francji na Łuku Triumfalnym. Pochowany został w ukochanym Montmorency.

Rafał Kowalczyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca historii powszechnej i ziem polskich XIX wieku oraz historii gospodarczej. Jego zainteresowania badawcze obejmują okres napoleoński, emigrację polską we Francji w XIX stuleciu, historię gospodarczą świata od czasów nowożytnych do współczesności, historię Chin, Indii, Kaukazu i Ukrainy oraz bieżącą sytuację międzynarodową. Autor licznych publikacji wydawanych w kraju i poza jego granicami. Aktualnie przygotowuje dwie publikacje poświęcone tematyce wojny Napoleona z Rosją w roku 1812, kilka problematyce gospodarczej i kilka koncentrujących się na bieżącej sytuacji politycznej związanej z sytuacją w Ukrainie.

w godzinach 19:00 – 20:30
Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu (Boerhaavegasse 25, 1030 Wien)
Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu (Boerhaavegasse 25, 1030 Wien)

Kategoria: Aktualności