XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

[ 0 ] 25 maja 2017 |

Zgłoś się do udziału w Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej !

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu zaprasza młodzież polonijną do Polski, na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2017”, który odbędzie się terminie od 20 lipca do 29 lipca br. w Wągrowcu koło Poznania.
Zapraszamy do Polski, do kraju waszych  Ojców!  Bądźmy razem przez 10 dni!

O ZLOCIE.  Historia organizacji Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku.  Pierwszy bowiem zlot odbył się w dniach 29.05.-05.06.1997 r. i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (młodzi rodacy wzięli wtedy udział m.in. w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty odbywają się na terenie Wielkopolski. Dotąd było to: Błażejewko (7x), Boszkowo (1x), Kiekrz (1x)  i Wągrowiec (1x).

foto: Wspólnota Polska

foto: Wspólnota Polska

W minionych  10 zlotach uczestniczyło prawie  2100 osób z 35 krajów świata!

 

CEL ZLOTU.  Pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz oczywiście aktywny wypoczynek!

 

 

W PROGRAMIE XI ZLOTU Orle Gniazdo 2017

* Warsztaty tematyczne. * Wyjazdy krajoznawcze.

* Zajęcia rekreacyjno – sportowe

* Prezentacje krajów zamieszkania.

* Korowód uczestników zlotu ulicami miasta.

* Spektakl teatralny, koncert, dyskoteki.

* Konkursy, ogniska. * Okolicznościowa wystawa.

* Występ grup warsztatowych na zakończenie zlotu.

Więcej informacji na stronie Wspólnoty Polskiej -> http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/blog_imprez/36/XI-wiatowy-Zlot-Modziey-Polonijnej-Orle-Gniazdo

Szczegółowa informacja dotyczącą zlotu „Orle Gniazdo 2017”, warunków uczestnictwa i karta zgłoszenia w poniższych załącznikach.

informator do pobrania

warunki udziału

formularz zgłoszeniowy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

O zakwalifikowaniu na zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń!

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZLOT znajduje się w załączeniu do niniejszego zaproszenia.
ORGANIZATOR ZLOTU: 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA  „WSPÓLNOTA POLSKA”,

ADRES:  61-772 POZNAŃ, STARY RYNEK 51.

TEL./FAX. + 48 61 853 19 61, tel. +48 61 852 71 21. E-MAIL:  poznan@swp.org.pl

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź