Zgłoszenia do I Festiwalu Piosenki Polonijnej dla Dzieci i Młodzieży w Austrii

[ 0 ] 18 września 2018 |

Polskie Radio w Górnej Austrii
zaprasza w dniu 17 listopada na
I Festiwal Piosenki Polonijnej dla Dzieci i Młodzieży w Austrii
poświęcony 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz

Celem festiwalu jest popularyzacja polskich piosenek w środowisku polonijnym. Dokonanie przeglądu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży w Austrii, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

I Festiwal Piosenki Polonijnej dla Dzieci i Młodzieży w Austrii składa się z dwóch etapów:

 

ETAP I
do 10 listopada
przesłanie przez uczestników co najmniej 2 podkładów muzycznym w: mp3 przesłanie wypełnionej karty uczestnika
12 listopada
ogłoszenie listy osób czy grup muzycznych zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych.

ETAP II
17 listopada
od godziny 14:00 do 16:00 – próby uczestników (jedna albo dwie piosenki w zależności od ilości zgłoszeń))
od godziny 16:00 koncert
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży polonijnej zamieszkałej na terenie Austrii (dopuszczalne są kraje sąsiadujące z Austrią) w trzech grupach wiekowych:

  • Grupa I do 7 roku życia
  • Grupa II od 8 do 13 lat
  • Grupa III od 14 lat do 18 lat

Festiwalowe jury przy ocenie wykonania piosenek będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka, emisję i dykcję, cherografię oraz ogólny wyraz artystyczny występu.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwycięzcom przyznane zostaną nagrody: Grand Prix Festiwalu oraz I, II i III Nagroda (w każdej kategorii wiekowej). Instytucje lub opiekunowie ponoszą koszty przejazdu dzieci i młodzieży na festiwal.

Podkłady muzyczne powinny być opisane (imię i nazwisko wykonawcy, tytuły utworów) i nadesłane e-mailem wraz z dołączoną kartą zgłoszenia w terminie do 10 listopada na adres: radio@poloniaoberoesterreich.com

Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na życzenie pod powyższym adresem.

Kontakt: radio@poloniaoberoesterreich.com , Tel. +43650/9045133

Współorganizator: Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Patronat: Ambasada Polska w Wiedniu, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Organizatorzy czekają na zgłoszenia młodych wokalistów.

Organizacja Festiwalu: Julian Gaborek

Moderacja: Beata Kiebuła

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź