Aby nasza przeszłość, nigdy się nie powtórzyła !

17 maja 2015 |

Rząd Polski reprezentował minister Maciej Klimczak. Obecni byli również minister Andrzej Kunert na czele delegacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz minister Jan Ciechanowski na czele delegacji Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

„Ku przestrodze ! Aby nasza przeszłość, nigdy się nie powtórzyła, ponieważ niebezpieczeństwo istnieje ZAWSZE”.

 

fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

Słowa te towarzyszą od dziesiątek lat byłym więźniom, ich rodzinom, i wszystkim tym, którzy przyjeżdżają na początku maja do Austrii, aby uczcić pomordowanych  w obozach nazistowskich zespołu Mauthausen – Gusen.
Do tradycyjnych wydarzeń wiążących się z obchodami rocznicowymi, są powtarzane z roku na rok uroczystości w Ebensee, Gusen, KL Mauthausen, Melk.
Są również miejsca szczególnie ważne, które odwiedzają bliscy ofiar bestialsko zamordowanych w Lungitz – Gusen III, Schloss Hartheim, Linz III.
W tym roku przybyła grupa z Polski licząca 120 osób; byli więźniowie, których jest z roku na rok coraz mniej, członkowie rodzin ofiar, byli wieźniowie urodzeni już w obozach (Oświęcim), przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Klub byłych więźniów politycznych obozów Mauthausen-Gusen.
Przybyła bardzo liczna grupa młodzieży z Polski, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Szkoła Polska z Austrii.
Dlaczego tak liczna grupa ? czyżby okrągła rocznica 70-cio lecia była szczególnym powodem do większego dofinansowania tegorocznej pielgrzymki ?  Czy tak będzie również w przyszłym roku? …zobaczymy. Cieszy natomiast duże zaangażowanie młodzieży i ich chęć poznania prawdy o przodkach.
Temat finansowania takich przedsięwzięć  i problemy z tym związane, to temat rzeka, który będzie poruszony w innym artykule.
Trudności finansowe nie są jednak najważniejsze  (sic!), najważniejszy jest szacunek dla osób uczestniczących w tej corocznej pielgrzymce, szczególnie dla byłych więźniów, szacunek który powinien być czymś naturalnym, lecz nie zawsze jest okazywany, w niektórych wypadkach jest zauważalny nawet jako „konieczność”, ważniejsze jest wyliczanie swoich zasług niż zapewnienie miejsc do siedzenia dla prawie 90-letnich schorowanych byłych więźniów.  Nie zapominajmy, że ludzie ci, przebyli setki kilometrów aby swoją obecnością  zaświadczać o prawdziwości tamtych wydarzeń.
W tym roku został odsłonięty pomnik w miejscu Sztolni Bergkristal, miejscu pamięci 2499 Polskich więźniów, którzy pracowali w nieludzkich warunkach w niemieckim obozie koncentracyjnym  i tam zostali zamordowani.
Składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze – światełka pamięci, uczczono pomordowanych w Sant Georgen, Wiener Neudorf i Guntramsdorf.

Rząd Austrii na uroczystościach w Gusen reprezentowała Minister Spraw Wewnętrznych Johanna Mikl-Leitner. /Na zdjęciu Konsul Generalny Ambasady RP w Wiedniu Andrzej Kaczorowski oraz Minister Spraw Wewnętrznych Johanna Mikl-Leitner. fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

Są takie miejsca w Austrii, które zawsze odwiedzamy, gdyż byli tu lub zginęli nasi bliscy :
– Lungitz – Gusen III
– HARTHEIM
– Linz III
gdzie oddajemy hołd ofiarom piekła wojny – słuchając  wspomnień uczestników tych wydarzeń, i oddając im należny szacunek
– mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki, Pani Urszula Kowalska, która po wielu latach poszukiwań, odnalazła miejsce w którym zginął jeden z członków jej rodziny.

Otwarcie wystawy w Mauthausen pt. „Zachować pamięć – praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945”, przygotowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie . fOTO: Copyright © 2015 www.elipsa.at

Ważnym punktem było również otwarcie wystawy w Mauthausen pt. „Zachować pamięć – praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945”, przygotowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie . Uczestnikami uroczystości byli m.in. przedstawiciele władz państwowych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,  JE Ambasador RP w Wiedniu Artur Lorkowski, polscy harcerze, Szkoła Polska w Wiedniu oraz więźniowie i rodziny osób, które w obozach straciły swoich bliskich.
W 47 podobozach, należących do  Mauthausen, zostało zamordowanych lub zmarło ponad 108 tysięcy osób, w tym tylko w Gusen 28 tysięcy Polaków, głównie inteligencji.
Niemiecki obóz koncentracyjny w Mauthausen został założony po wcieleniu Austrii do Niemiec. Istniał w latach 1938-1945 (od lata 1940 roku funkcjonował jako KL Mauthausen-Gusen).

– Przybyliście do obozu, z którego nie ma wyjścia, jedyne wyjście jest przez komin krematorium – takimi słowami oficer SS witał wszystkich przybywających od obozu. W Mauthausen-Gusen od chorób, bicia i katorżniczej pracy ginęli naukowcy, inżynierowie, prawnicy, księża i artyści. Obóz był powszechnie nazywany grobem polskiej inteligencji. Przeciętnie Polacy stanowili 60 procent wszystkich więźniów.

Wyjazd na uroczystości byłych więźniów obozu, ich rodzin oraz harcerzy współorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Polonię austriacką reprezentowali:

Stowarzyszenia należące do Forum Polonii :
Polskie Stowarzyszenie Sportowe,
Związek Polaków w Górnej Austrii,
Wspólnota Polaków w Górnej Austrii,
Polsko Austriackie Stowarzyszenie Informacyjno Integracyjne „Elipsa”,
SKV Sobieski Wien,
członkowie zarządu Forum Polonii,
oraz;
Organizacja przykościelna Koło Różanca Żywego – Stella Styczeń
Rada Rodziców przy SPK w Wiedniu
Delegacja Polskiej Akademi Naukowej PAN

Tagi: , , ,

Kategoria: Fotoreportaże