Europejskie Forum Mediów Polonijnych – Sztokholm 2015

2 grudnia 2015 |

Do Sztokholmu przyjechali przedstawiciele mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali internetowych, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Hiszpanii, Hollandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz z Polski, aby uczestniczyć w drugim już Europejskim Forum Mediów Polonijnych.
Pierwsze odbyło się w Malmö, w 2014 roku.

Udział w nim wzięli redaktorzy mediów polonijnych organizacji członkowskich EUWP oraz mediów z organizacjami EUWP współpracujących.

JE Wiesław Tarka, Ambasador RP w Sztokholmie

JE Wiesław Tarka, Ambasador RP w Sztokholmie

Celem tej i późniejszych konferencji mediów polonijnych, jest próba ich zintegrowania i nawiązanie współpracy oraz stworzenie odpowiedniej platformy do tej współpracy.
Czy media powinny ze sobą  współpracować ? Jak ważne jest to dla Polaków w Europie i na świecie? Zbudowanie wspólnego kanału komunikacji, utrzymywanie więzi z Polską poprzez media… są  to tematy ciągle ważne i aktualne, które były często poruszane w rozmowach kuluarowych na konferencji w Sztokholmie.

Głównymi tematami  Forum Polonijnego były:
• Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość
• Wschód – Zachód, możliwości współpracy i wymiany doświadczeń
• Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych prezentacja repozytorium mediów – projektu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
• Działalność polonijna w naszych mediach.

Organizatorzy Forum zaprosili przedstawicieli placówek dyplomatycznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, oraz współpracujących z organizacjami polonijnymi organizacji pozarządowych.
Gośćmi honorowymi byli;
Jan Dziedziczak, Wiceminister MSZ,
Michal Dworczyk, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności  z Polakami za Granicą,
JE Wiesław Tarka, Ambasador RP w Sztokholmie,
Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Jacek Junosza Kisielewski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ,
Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Łukasz Kardas, Dyrektor TVP Polonia,
Marek Różycki, Członek zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Barbara Sośnicka, Radca Minister, Konsul Generalny, wydział konsularny ambasady RP w Sztokholmie.

W trakcie konferencji odbyły się warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów. Dziennikarze i redaktorzy wymieniali między sobą uwagi i doświadczenia.
Jednym z celów tego spotkania jest stworzenie wspólnej platformy organizacyjnej dla mediów polonijnych w Europie, a w przyszłości na świecie.
Zaprezentowano nowy projekt interaktywnego repozytorium mediów polonijnych który niebawem będzie uruchomiony. Trzydniową konferencję prowadzili; Teresa Sygnarek, Tadeusz Pilat i Janusz Szkwarek ze Szwecji.

Organizatorami byli:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie,
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Patronat honorowy nad Forum –  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Patronat  medialny –  TVP Polonia

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Fotoreportaż  Europejskie Forum Mediów Polonijnych – Sztokholm 2015
Foto: © 2015 www.elipsa.at 

 

 

 

Tagi: , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Polonia na Świecie, Z kraju i ze świata