„Jacy jesteście?”

8 maja 2014 |

W dniu 7 maja w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ogrodzie  Ambasady RP w Wiedniu, odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni goście z Polski, Austrii oraz innych zaprzyjaźnionych krajów, aby wspólnie uczcić Święto Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – w rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791.
Przybyli licznie przedstawiciele austriackiej administracji, świata polityki, gospodarki, kultury i mediów, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, organizacji międzynarodowych oraz stowarzyszenia i organizacje Polskie w Austrii.
Po raz pierwszy Ambasada RP w Wiedniu, zorganizowała wystawę fotografii, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem przybyłych gości. Ambasador RP w Wiedniu, Mag. Artur Lorkowski powitał gości  słowami; foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

„Transformacja i reforma są pojęciami, z którymi Polacy zżyli się przez ostatnie 25 lat. Dynamiczne przeobrażenie, szczególnie widoczne po wejściu do UE, jest dla nas czymś oczywistym. Gdy po kilku miesiącach nieobecności jadę samochodem przez Polskę, okazuje się , że zbudowano kolejny most lub autostradę, a mój GPS tego nie pokazuje. Zapewne w podobny sposób dezaktualizuje się austriacka znajomość Polski i Polaków. Rolą Ambasady jest aktualizowanie ich spojrzenia.
Dziś niewiele mówią o nas piękne krajobrazy z Tatr, Mazur lub znad Bałtyku. Współczesna Polska to 38 milionów ludzi z ich aspiracjami i marzeniami. Po 1989 roku urodziło się pokolenie, które teraz wchodzi w dorosłe życie. Są najlepszymi przewodnikami po współczesnej Polsce. Dla młodej generacji dzisiejsza Polska jest jedyna, której doświadczyli. Nie poznali „żelaznej kurtyny”, choć jej złowroga pamięć funkcjonuje w naszych domach jako przestroga.  foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

Teraz do Polski, bez paszportów, wyjechało 15 studentów z St. Pölten. Po tygodniu wróciło 15 fanów Polski. Chociażby z tego powodu warto było zrealizować ten projekt. Do Austrii przyjechali studenci z polskich uczelni. Portretowali Wiedeńczyków i też szukali odpowiedzi na pytanie; jacy jesteście? Kiedy zobaczyłem ich prace, pomyślałem, że przy okazji dali odpowiedź, jacy są młodzi Polacy. Innowacyjność, kreatywność, indywidualizm i profesjonalizm to nasze nowe cechy narodowe.

Zazwyczaj ambasady nie realizują samodzielnie wystaw – zamawiają gotowe formaty. Zrobiliśmy wyjątek bo szukamy autentyczności. Bez niej, bez subiektywnego, autorskiego doświadczenia, wystawa „Jacy jesteście?” byłaby kolejnym folderem reklamowym, a nie przyczynkiem do lepszego poznania się.

Projekt nie powstałby bez naszych partnerów, PKP IC codziennie zbliża tysiące pasażerów podróżujących między Warszawa, Krakowem i Wiedniem. PORR AG swoim profesjonalizmem wspiera polski sukces ostatnich 25 lat.”

Artur Lorkowski, Ambasador RP w Wiedniu.

Kurator wystawy Monika Janusz-Lorkowska mówi;

„Próba opisywania kraju i jego kondycji przy pomocy ludzkiego portretu jest pomysłem skutecznym choć nie nowym. W 1955 roku świat obiegła słynna wystawa „Rodzina Człowiecza” (The Family of Man). Kuratorem był amerykański fotograf Edward Steichen. Obejmowała pół tysiąca zdjęć z 68 krajów. Wnioski były bardzo optymistyczne; świat podźwignął się po dramacie globalnej wojny, co było widać na twarzach portretowanych ludzi.

Wnikliwy obraz społeczeństwa dał również Niemiec August Sander. Fotografował osoby różnych warstw społecznych i zawodów, zawsze w pełnym planie, w swoim naturalnym otoczeniu, patrzące w obiektyw. Prawda społeczna i psychologiczna, którą wydobył, zdumiewa do dziś.
Podobnego zadania podjęła się polska Fotografka Zofia Rydet. W czasach komunizmu i tuż po ustrojowej transformacji w Polsce realizowała projekt „Zapis Socjologiczny”. Napotkanych przypadkowo ludzi fotografowała w ich domach. foto: Copyright © 2014 Elipsa.at
Wydział Grafiki stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, oraz z Wyższej Szkoły Medialnej w austriackim St. Pölten zrealizowała dokument zainicjowany przez Ambasadę Polską w Austrii. Studenci z Polski przebywali w Wiedniu, natomiast austriaccy odbyli tour po kilku polskich miastach (Katowice, Wrocław, i Warszawa), wynikiem czego powstało sześć projektów fotograficznych po stronie polskiej, oraz film zrealizowany przez studentów austriackich.

Nikt nie narzucał młodym filmowcom i fotografom formy, doboru ani sposobu ujęcia tematu. Poruszając się w obrębie pytania „Jacy jesteście?” mogli filmować i fotografować kogo chcieli, jak chcieli i gdzie chcieli. Byliśmy ciekawi co zobaczą. Czy potwierdzą obiegowe opinie i utrwalą istniejące stereotypy? A może wyjdą poza schemat?

Materiał powstał, a wraz z nim narodziły się pytania. Czy te ujęcia są prawdziwe? Czy wyczerpują temat? Czy wydobyły coś zaskakującego?  Jacy jesteście?”

Monika Janusz-Lorkowska, kurator wystawy. Historyk sztuki, dziennikarz.

„Z każdym bohaterem połączyły mnie inne relacje, przez co zdjęcia są subiektywne tak jak i zestawienie mieszkań portretowanych w fotograficznej panoramie życia”.
FLORIAN Art direktor Margaretten

red. Barbara Kalczyńska
foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

 

Kategoria: Z kraju i ze świata