Język polski w szkołach w Górnej Austrii

20 czerwca 2013 |

Od 2000 roku w szkołach w Linzu prowadzone są zajęcia języka polskiego dla uczniów klas podstawowych (VS) i średnich (HS). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego i doświadczonego pedagoga i polonistę – panią mgr Małgorzatę Szczerek. W ciągu zaledwie kilku lat prowadzenia zajęć, grupa z roku na rok, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem uczniów diametralnie wzrasta. W kolejnych latach, nauka języka polskiego wprowadzona została również do szkół w innych rejonach ( Bezirkach ). Z roku na rok dochodzą nowe szkoły, w których odbywają się zajęcia.

19092011ksiazki

Dzięki profesjonalnemu oraz nowoczesnemu systemowi nauczania połączonego z elementami zabawy, uczniowie bardzo szybko przyswajają przekazywaną im wiedzę, a nauka języka ojczystego i historii Polski staje się dla nich przyjemną i ciekawą. Zajęcia bardzo szybko zdobyły sobie nienaganną i cieszącą się powodzeniem opinię, czego najlepszym dowodem jest wzrastająca liczba chętnych oraz liczna frekwencja na zajęciach. Każde spotkania są starannie przygotowywane a różnorodność omawianych tematów i urozmaicenie ich przekazywania powoduje że uczniowie biorą czynny w nich udział.

Nauka odbywa się bezpłatnie. Uczniowie dostają podręczniki i zeszyty ćwiczeń, które są finansowane przez austriacką oświatę. Na koniec roku szkolnego otrzymują świadectwa z oceną, a najlepsi dodatkowo nagrodę. W zajęciach może uczestniczyć każde dziecko szkoły podstawowej, średniej i gimnazjalnej,  które pragnie poznać i doskonalić język ojczysty. Jedyny warunek to chęć nauki i poznawania historii kraju ojczystego.

Zameldowanie na język polski: Formularz zameldowania można nabyć w szkole, bądź u Pani Szczerek. Należy go wypełnić i oddać w szkole lub osobiście Pani Małgorzacie Szczerek.

Punkty nauczania języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Europaschule – Linz,  Lederergasse 35

VS 23 Linz – Linz, Resselstrasse 8

VS 47 Linz – Linz, Resselstrasse 4-6

VS 3 Linz – Linz, Allendeplatz

VS Gallneukirchen Schulstrasse 1

HS Grieskirchen

VS Grieskirchen

VS Wels-Stadt

VS Wels 2

VS Alkoven

Zainteresowanych bezpłatną nauką swoich dzieci, prosimy o kontakt z panią mgr Małgorzatą Szczerek tel. 0699/106 602 88; Email: malgorzata.szczerek@aon.at

Nauka języka polskiego dla dzieci na rok szkolny 2012/2013

Chętnych zameldowaniem na zajęcia języka polskiego w szkołach w Górnej Austrii w roku szkolny 2012/2013 proszę o wypełnienie formularza, który można otrzymać w szkole do której dziecko uczęszcza i przekazanie go dyrekcji szkoły. Formularz można nabyć także u pani Mag. Małgorzaty Szczerek. Nauka w szkołach odbywa się bezpłatnie i może skorzystać z niej każde dziecko, które ukończyło 6 rok życia. Na zajęcia z języka polskiego można uczęszczać do ukończenia klasy maturalnej (wszystkie szkoły w Austrii).

Od tego roku można zdawać maturę z języka polskiego w Górnej Austrii!

Do egzaminu dojrzałości może przystąpić każdy uczeń w Austrii, który posiada odpowiednią wiedzę w zakresie gramatyki, ortografii a także posiada znajomość literatury polskiej i historii Polski, informacje o Polsce, ważnych postaciach historyczno-literackich a także wiedzę o polskich laureatach Literackiej Nagrody Nobla itd.

Bliższych informacji udziela

pani Mag. Małgorzata Szczerek tel. 0699/10660288

E-Mail: malgorzata.szczerek@aon.at

Kategoria: Z kraju i ze świata