Klub Sobieski – Karyntia.

10 czerwca 2014 |

W czasie przypadającej w czerwcu rocznicy wydarzeń sprzed 25 lat Klub Sobieski w Karyntii uczcił na swoim klubowym spotkaniu również dwa inne wydarzenia. Impreza z okazji „10- lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” oraz trzecia część prowadzonego od trzech lat cyklu wspomnień o papieżu Polaku – od wyboru do kanonizacji –  odbyła się 31 maja br. w Klagenfurcie. Wydające się początkowo dziwne połączenie tych dwóch tematów udało się w praktyce bardzo dobrze zrealizować. W uroczystej dwujęzycznej mszy św. w kościele oo. Kapucynów udział wzięli m.in. konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Kaczorowski z rodziną, konsul honorowy RP w Karyntii Albert Ferdinand Sammer oraz przedstawiciele Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii FORUM POLONII z przewodniczącą Teresą Kopeć. Mszę św. poprzedziły dwie prezentacje. W pierwszej pt. „10 lat Polski w Unii Europejskiej” przedstawiono zmiany, jakie zaszły w Polsce od 1 maja 2004 roku: gospodarcze, polityczne, społeczne. Wskazano przy tym nie tylko na wielkie sukcesy Polski w tym okresie, lecz również porażki czy też cenę, jaką polskie społeczeństwo, polskie rodziny płacą za otwarcie europejskiego rynku pracy. Druga prezentacja, poświęcona św. Janowi Pawłowi II, stanowiła piękne wspomnienie pracy i działalności papieża Polaka od jego wyboru w dniu 14.10.1978 na stolicę apostolską. Zaprezentowano również wspomnienia z pobytu przedstawicieli Klubu Sobieski na audiencji u papieża w roku 1998, z pielgrzymek na beatyfikację i kanonizację, w których brali udział członkowie polonii z Karyntii. Dyskusje na temat roli papieża Polaka w tzw. powrocie Polski do Europy i w efekcie wstąpienia do Unii Europeskiej kontynuowano do późnych godzin wieczornych przy grillu i muzyce w pięknych ogrodach przyklasztornych.

Kasia Kubiak-Jansche
Sekretariat
KLUB SOBIESKI

Kategoria: Aktualności