Konferencja Monitor Emigracji Zarobkowej w Wiedniu.

16 listopada 2014 |

Uczestnicy konferencji, fot. Ambasada RP w Wiedniu/G. Lenart

Konferencja Monitor Emigracji Zarobkowej jest już piątą z kolei edycją, która tym razem odbyła się w Wiedniu w dniach 24-26 października 2014 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele 25 organizacji polonijnych z 12 państw UE oraz EOG, a także przedstawiciele polskiej służby konsularnej.

Organizatorami konferencji w Wiedniu była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Ambasada RP w Wiedniu oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii. Widoczna była wielka dbałość  o szczegóły, to wielki sukces zarządu Forum Polonii, który przygotowywał się do tego ważnego wydarzenia, już kilka miesięcy wstecz.

Idea Konferencji

Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej i problemy z nią związane przerosła oczekiwania jej uczestników oraz możliwości ich rozwiązania przez władze polskie, władze krajów zamieszkania i organizacje polonijne. Po 10 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość krajów zniosła wszelkie ograniczenia dostępu Polaków do rynku pracy, jednak integracja pracowników z Polski na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej jest daleka od ideału. Emigracja zarobkowa stała się również zaczątkiem znacznie szerszego zjawiska, jakim jest emigracja rodzinna, stawiająca nowe wyzwania w postaci zapewnienia właściwych form edukacji setkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami, a tym samym zapewnienia im właściwych szans rozwoju, wykształcenia i awansu społecznego. Jak wykazują statystyki, problem spotęgowany jest przez dziesiątki tysięcy polskich dzieci, de facto polskich obywateli, rodzących się corocznie poza granicami kraju. Copyright © www.elipsa.atPoprzednie konferencje z cała stanowczością skonkludowały, że emigracja wcale nie ustała, powroty mają znaczenie marginalne, a chęć wyjazdu za granicę deklaruje dzisiaj znaczna większość polskich obywateli zamieszkałych w kraju.
Możliwość powrotu do kraju, czy też pozostanie za granicą, lecz w szeroko rozumianej sferze polskości, wielkiej rzeszy wykwalifikowanych pracowników oraz ich dzieci, jest ważne i korzystne dla Polski. Wiele zrobiono w tej dziedzinie – jednak ogrom zjawiska kwalifikuje te poczynania, jako niewystarczające. Jedynie konsekwentne monitorowanie skomplikowanych procesów związanych z masowym exodusem naszych rodaków może być podstawą do podejmowania ważnych i brzemiennych w skutki decyzji. Kwestie te wymagają stałego współdziałania ze sobą zarówno polskich placówek konsularnych, jak i tradycyjnych organizacji polonijnych, zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających struktur najnowszej emigracji.

Idea powołania do życia cyklicznej konferencji omawiającej główne problemy emigracji zarobkowej Polaków zrodziła się w trakcie obrad Rady Prezesów EUWP w Berlinie w listopadzie 2008 r. Stwierdzono brak całościowego spojrzenia, oraz konsekwentnego powracania w ocenie do poruszanych tematów, dla właściwej oceny dynamiki zjawisk. Podstawowym założeniem konferencji, jest ciągłość tej inicjatywy, czyli coroczne monitorowanie problematyki w zbliżonym gremium i przy zachowaniu założeń ogólnych, lecz jednocześnie skoncentrowaniu tematycznym corocznie na innym, najbardziej aktualnym zagadnieniu.

„Monitor Emigracji Zarobkowej”, to spotkanie w czasie którego młodzi emigranci, przedstawiciele organizacji polonijnych, polskich władz i instytucji dyskutują o zagadnieniach dotyczących sytuacji Polaków w Unii Europejskiej.
W tym roku w konferencji wzięli udział przedstawiciele dwudziestu pięciu organizacji polonijnych z dwunastu państw Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także przedstawiciele polskiej służby konsularnej.
Uczestnicy podkreślili, że „dobrze pojęta integracja europejska to tworzenie europejskiej rodziny, ale z zachowaniem dostępu do kultury i języka ojczystego”.

Przedstawiciele instytucji rządowych biorący udział w konferencji krytycznie odnieśli się do słyszanych w różnych krajach Unii Europejskiej głosów kwestionujących zasadę swobodnego przepływu osób. Zwrócili uwagę, że cztery unijne swobody: przepływu osób, kapitału, usług i towarów, stanowią integralny fundament, na którym zbudowana jest Unia Europejska.

– Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, gdyż dyskryminacja jest wbrew idei europejskiej – stwierdził Artur Orzechowski, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

Uczestnicy spotkania w Wiedniu zaapelowali również do rodziców przebywających na emigracji o to, by uczyli swoje dzieci języka polskiego i traktowali tę naukę jako inwestycję w ich przyszłość. – Niedostateczny poziom znajomości języka polskiego przez dzieci jest kolejną barierą podczas powrotu do kraju – podkreślił w swoim wystąpieniu Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1. DOKUMENT KONCOWY      2.  SPIS REFERATOW     3.  LISTA ZAPROSZONYCH GOSCI     4. PROGRAM MEZ

Galeria Fotografii: Copyright © www.elipsa.at  / kopiowanie i publikowanie tylko za zgodą naszej redakcji.

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata