Raz migrant, zawsze migrant?

[ 0 ] 6 stycznia 2023 |

W dialogu na rzecz uczestnictwa i dobrego współistnienia w Wiedniu wzięło udział ponad 250 osób

 

Cykl wykładów „Twój Wiedeń. Dein Stadt” przeszedł do drugiej rundy zimą 2022 roku z pytaniem „Kiedyś migrant, zawsze migrant?”. Wzięło w nich udział ponad 250 osób. Celem rund dyskusyjnych jest promowanie zaangażowania i udziału osób, które wyemigrowały do Wiednia, we wszystkich dziedzinach życia. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

Zastępca burmistrza i radny miasta ds. integracji Christoph Wiederkehr był obecny na jednej z rund rozmów w Favoriten: „Nasze podejście to zorientowana na rozwiązania i rozsądna polityka integracyjna. Nie chcemy podsycać uprzedzeń ani ignorować problemów, ale raczej otwarcie podchodzić do wyzwań i dyskutować o nich. Ważne jest, aby osoby, które są ogólnie określane publicznie jako „migranci”, miały coś do powiedzenia i abyśmy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami” – mówi Wiederkehr. 

Pragnienie docenienia wielojęzyczności i ograniczenia codziennego rasizmu  

Z pięciu rund rozmów, które odbyły się w okręgach Meidling, Brigittenau, Liesing, Favoriten i Rudolfsheim-Fünfhaus, wyłoniły się cztery obszary tematyczne. Na przykład chodziło o ograniczenie codziennego rasizmu poprzez spotkania i wiedzę. Ponadto uczestnicy życzyli sobie większego docenienia wielojęzyczności jako pozytywnego wzbogacenia społeczeństwa, a także uznania osiągnięć społecznych i ekonomicznych. Ponadto uczestnicy sformułowali potrzebę niedyskryminacyjnej komunikacji. 

Ale w codziennym życiu wielu uczestników wyłania się inny obraz: niezależnie od tego, czy urodzili się i wychowali w Nigerii, Kolumbii czy Wiedniu, język, wygląd lub imię nadal decydują o przypisaniu „cudzoziemiec” lub „migrant”. 

„Jestem Bośniakiem, ale też Austriakiem”, mówi przedsiębiorca Dzenan Hatic, który mieszka w Austrii od 30 lat. Zaczynał pracę jako pomocnik żniwny w Austrii, a dziś prowadzi własną działalność blacharską. 

„Uprzedzenia należy zwalczać za pomocą informacji i wiedzy” – domaga się Ruth Pappenheim, urodzona w Kolumbii i pracująca dla organizacji zrzeszającej stowarzyszenia latynoamerykańskie w Austrii. „Większa wiedza o różnych kulturach i religiach powinna być przekazywana zarówno na lekcjach w szkole, jak i na imprezach”. 

Deeqa Haibe Omar, urodzona w Somalii pracownica socjalna i tłumaczka, również mówi o większym wsparciu w systemie edukacji: „Chciałabym zobaczyć więcej zaangażowania i wsparcia dla rodziców i dzieci uczących się niemieckiego!” 

Cykl rozmów będzie kontynuowany w 2023 roku 

„Cykl dyskusyjny „Twój Wiedeń. Dein Stadt’ oferuje platformę dla organizacji migrantów i multiplikatorów ze społeczności, aby mogli wyrazić swoje zdanie. Otwarta atmosfera dyskusji i spotkanie na wysokości oczu są bardzo cenione przez uczestników. Cykl będzie zatem kontynuowany w 2023 roku” – mówi Kemal Boztepe, inicjator cyklu i zastępca kierownika Wydziału Integracji i Różnorodności Urzędu Miasta Wiednia.   

Więcej informacji: www.wien.gv.at/menschen/integration/weiterbildung/deine-stadt

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź