Rodzice to matka i ojciec !

[ 0 ] 8 grudnia 2019 |

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w składzie siedmiu sędziów zgodził się z argumentacją  i zdecydował, że w akcie urodzenia dziecka nie mogą być jako rodzice wpisani dwaj mężczyźni lub dwie kobiety!

Zwycięstwo w tej bardzo istotnej batalii sądowej nie byłoby możliwe, gdyby nie ścisła współpraca naszych prawników i Darczyńców Instytutu. Bardzo im za to dziękuję! 

unnamed

 

 

unnamed

 

Dwie matki w dokumentach

Przypomnę, że uchwała NSA dotyczy rozbieżności decyzji sądów i urzędów związanych z transkrypcją zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją osoby tej samej płci.

Wpisania dwóch matek do polskich aktów stanu cywilnego domagały się m.in. dwie kobiety, które w Wielkiej Brytanii zawarły układ jednopłciowy. Choć trudno w to uwierzyć, w październiku 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny poparł żądania lesbijek. Od tego czasu wydano wiele aktów urodzenia fałszujących prawdę o biologicznym pochodzeniu dzieci.

Jednak nie wszystkie sądy zgodziły się z orzeczeniem NSA. Kilka miesięcy później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wpisanie „dwóch matek” do aktu urodzenia za niedopuszczalne. Wyrok zapadł w bardzo podobnej sprawie – dwie kobiety, które zarejestrowały swój związek za granicą i uzyskały akt urodzenia dziecka z wpisem dwóch matek jako jego rodziców, żądały przepisania tych nieprawdziwych informacji do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził wówczas, że tego typu żądania są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym i łamią prawa dziecka do poznania własnej tożsamości.

Matka dziecka złożyła kasację do NSA, który zdecydował, że w związku z rozbieżnymi orzeczeniami sądów sprawę zbada poszerzony skład siedmiu sędziów NSA.

 

Przełomowa decyzja sądu

Wiedzieliśmy dobrze, że ta uchwała będzie miała kolosalne znaczenie dla wielkiej sądowej kampanii, którą wzorem innych państw europejskich podjęli aktywiści LGBT, by obejść polskie prawo.

Dlatego natychmiast zwróciliśmy się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uznanie Ordo Iuris za uczestnika postępowania. Gdy tylko uzyskaliśmy ten status, złożyliśmy obszerną opinię prawną. Nasi eksperci wykazali, że roszczenia aktywistów LGBT są sprzeczne z prawem oraz zmierzają do utrwalania fałszywych informacji o pochodzeniu dziecka, które zostałoby pozbawione prawa do wiedzy o swym rzeczywistym pochodzeniu.

stanowisku Ordo Iuris pokazaliśmy, że nie mają żadnego uzasadnienia argumenty podnoszone w sprawie przez aktywistów LGBT i wspierającego ich Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. W szczególności pokazaliśmy, że żadne dziecko nie będzie wskutek odmowy transkrypcji aktu urodzenia pozbawione prawa do uzyskania polskiego obywatelstwa, numeru PESEL, czy paszportu. Stanowisko zbieżne z naszym zajął Rzecznik Praw Dziecka.

I wygraliśmy! W poniedziałek, 2 grudnia, NSA w składzie siedmiu sędziów zdecydował o niedopuszczalności transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia wskazującego jako rodziców osoby tej samej płci.

Sąd jednoznacznie stwierdził, że formalizacja układów jednopłciowych jest sprzeczna z polskim systemem prawnym, a rodzicami dziecka mogą być jedynie matka i ojciec! 

Fiasko ideologów LGBT i ich sojuszników

Wagi tej uchwały wprost nie sposób przecenić – uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów będzie miała olbrzymie znaczenie interpretacyjne dla kolejnych orzeczeń sądów w podobnych sprawach. Liczne media, w tym portal środowiska „Gazety Wyborczej” OKO.press, zaatakowały orzeczenie NSA i starały się pomniejszyć jego znaczenie.

Jednak aktywiści LGBT doskonale rozumieją, jak wielką ich klęską jest orzeczenie NSA. Od lat robili przecież wszystko, by na drodze sądowych precedensów doprowadzić do zmiany porządku prawnego i uznać w polskim prawie skutki zawartych w innych krajach układów jednopłciowych.

Gdyby koalicja aktywistów LGBT, wsparta przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i Helsińską Fundację Praw Człowieka doprowadziła do innej decyzji NSA, prowadziłoby to do uzyskania przez osoby wpisane jako druga matka czy drugi ojciec szeregu uprawnień, którymi cieszy się rzeczywisty rodzic, a w przyszłości również do przyznania układom jednopłciowym uprawnień zarezerwowanych dla małżeństw, z prawem do adopcji włącznie.

Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym ten sukces był możliwy!

Łączę wyrazy szacunku!

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo IurisP.S. Sprawa dwóch kobiet żądających wpisania siebie jako „matki” i „ojca” dziecka tocząca się przed NSA już za nami, ale cały czas trwają postępowania w analogicznych sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Włączyliśmy się w m.in. w postępowania dotyczące skarg złożonych przez dwie kobiety z Łodzi, którym odmówiono transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego w Wielkiej Brytanii, oraz przez dwóch mężczyzn, którym za granicą surogatka urodziła bliźnięta i którzy chcą być wpisani jako dwaj ojcowie dzieci. Również te wyroki będą miały bardzo ważne znaczenie, dlatego tak istotne jest, by trzymać rękę na pulsie i interweniować wszędzie tam, gdzie dobro małżeństwa, rodziny i dzieci jest zagrożone. Cały czas staramy się również o przyjęcie przez polski parlament przygotowanego przez naszych ekspertów projektu ustawy, która ukróci praktykę przepisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim prawem.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris
 


 

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź