Startcoaching – Pomoc na starcie w Wiedniu.

18 marca 2014 |

Pomoc na starcie to oferta wydziału magistratu 17 ds. integracji i różnorodności dla wszystkich obywateli państw UE/EOG i członków ich rodzin (nawet jeżeli są obywatelami państw trzecich), którzy w ostatnich dwóch latach otrzymali poświadczenie zameldowania na podstawie: członka rodziny, pracobiorcy lub osoby zatrudnionej samodzielnie względnie kartę stałego pobytu, którą otrzymali od władz imigracyjnych (wydział magistratu 35). bildungspass

Pracownicy wydziału magistratu 17 władający językiem ojczystym imigranta bądź językiem przez niego preferowanym pomagają swoim podopiecznym w możliwie szybkim zadomowieniu się w Wiedniu. Podczas pierwszego spotkania (Startcoaching) otrzymają Państwo wiedeńską kartę edukacyjną – Wiener Bildungspass. Karta edukacyjna jest dokumentem potwierdzającym uczęszczanie na kursy języka, udział w modułach tematycznych, poradnictwie oraz w imprezach edukacyjnych. Karta edukacyjna zawiera bony na naukę języka niemieckiego o łącznej wartości 150 euro, uprawnia ona również do udziału w spotkaniach informacyjnych (modułach) poświęconych tematyce istotnej dla imigrantów.

Więcej informacji na –> http://www.startwien.at/cms/view/content?locale=pl

Kategoria: Z kraju i ze świata