„Szczyt NATO czyli drogowskaz”

[ 0 ] 30 czerwca 2016 |

W związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Polsce, który odbędzie się w dniach 8-9 lipca br. w Warszawie, Instytut Polski w Wiedniu prezentuje kolejny materiał informacyjny, tym razem o historii szczytów NATO.
2

Na szczycie w Waszyngtonie w 1999 r. w 50 rocznicę podpisania Traktatu waszyngtońskiego, Czechy, Polska i Węgry zostały oficjalnie powitane w NATO i po raz pierwszy wzięły udział w szczycie, jako pełnoprawni członkowie.

Szczyt NATO to spotkanie przywódców państw członkowskich, na którym podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości polityczno-wojskowego Sojuszu. Mogą one dotyczyć np. nowej strategii działania, rozwoju niezbędnych zdolności do wypełniania głównych misji, przyjmowania członków lub współpracy z państwami partnerskimi. Do podjęcia decyzji konieczny jest konsensus, który najczęściej wypracowywany jest jeszcze przed szczytem. W ten sposób sojusznicy zmniejszają ryzyko podziałów, które mogłyby osłabiać wiarygodność gwarancji wzajemnej obrony, jakiej udzielają sobie państwa w ramach NATO. Miejsce organizacji szczytu ma często znaczenie symboliczne i wzmacnia polityczne oddziaływanie Sojuszu. Sam szczyt jest także ogromnym wyzwaniem organizacyjno-logistycznym.

Fot. Szczyt NATO w Lizbonie 2010/NATO

W okresie zimnej wojny, kiedy głównym zadaniem dla NATO była obrona własnego terytorium przed agresją ZSRR i państw Układu Warszawskiego, Sojusz rzadko organizował szczyty nie wykorzystując w pełni swojego politycznego potencjału. Od chwili podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 r. do pierwszego szczytu w Paryżu w 1957 r. upłynęło sześć lat. Jeszcze dłużej, bo aż 17 lat trzeba było czekać na kolejny szczyt w Brukseli w 1974 r. Odprężenie w relacjach między Zachodem i Wschodem oraz próby powstrzymania wyścigu zbrojeń sprawiły, że przez następne półtorej dekady przywódcy spotykali się częściej, aby wytyczać nowe kierunki działań. W sumie od czasu powstania NATO do 1989 roku, uznawanego umownie za moment zakończenia zimnej wojny, szefowie państw i rządów NATO spotykali się 10 razy. Dezintegracja ZSRR i rozwiązanie Układu Warszawskiego oznaczały koniec epoki świata dwubiegunowego a NATO stanęło przed zupełnie nowymi wyzwaniami i koniecznością dostosowania się do nowych realiów geopolitycznych. Jednym z głównych zadań Sojuszu stało się zbudowanie trwałego bezpieczeństwa w Europie z Rosją jako partnerem, przezwyciężenie zimnowojennych podziałów, a także przejęcie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo poza własnym terytorium. W tej nowej rzeczywistości niektóre szczyty miały prawdziwie historyczne znaczenie. W 1991 r. w Rzymie NATO przyjęło po raz pierwszy jawną koncepcję strategiczną, w której zapisano, że jednym z najważniejszych zadań dla NATO będzie współpraca zarówno z istniejącym jeszcze ZSRR, jak i nowymi demokracjami w Europie Środkowo-Wschodniej. W maju 1997 r. na szczycie w Paryżu zaproszenie do NATO po raz pierwszy w historii otrzymały byłe państwa Układu Warszawskiego: Czechy, Polska i Węgry. NATO i Rosja uznały natomiast, że nie traktują się jak przeciwników i podpisały „Akt założycielski o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeństwie”, który otwierał drogę do  pogłębionej współpracy.

Kamieniem milowym w rozwoju NATO był szczyt w Lizbonie w 2010 r., na którym została zatwierdzona nowa koncepcja strategiczna. Sojusznicy zdecydowali, że głównymi misjami NATO, obok kolektywnej obrony, będzie budowanie bezpieczeństwa opartego na współpracy z innymi państwami oraz zdolność do reagowania na kryzysy poza terytorium państw członkowskich.

Do historii przeszedł też szczyt w Newport w Walii we wrześniu 2014 r. Chociaż wcześniej planowano, że głównym tematem będzie nowa misja NATO w Afganistanie, agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy i zaanektowanie Krymu, a także gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa na południe od Europy zmusiło Sojusz do zmiany priorytetów.

Fot. Szczyt w Walii, wrzesień 2014 r./NATO

Fot. Szczyt w Walii, wrzesień 2014 r./NATO

Przywódcy uzgodnili m.in. plan działań, który miał doprowadzić do wzmocnienia zdolności do reagowania na nowe zagrożenia. Jego głównymi elementami jest utworzenie sił bardzo wysokiej gotowości (VJTF) o wielkości brygady, które są elementem większych sił odpowiedzi NATO (NRF) i mają być zdolne do działania w ciągu kilku dni, wzmocnienie całości NRF do ok. 40,000 żołnierzy, rozmieszczenie komórek dowodzenia (NFIU) w ośmiu państwach wschodniej flanki (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria) oraz podniesienie stopnia gotowości dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Na szczycie w Warszawie w 2016 r. NATO nie tylko oceni czy plan udało się zrealizować, ale może podjąć też kolejne ważne decyzje w sprawie dostosowania Sojuszu do nowych zagrożeń z wszystkich kierunków.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Wojciech Lorenz, Analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i przemysłu obronnego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Tagi: , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź