Telefonujemy taniej !

6 lipca 2014 |

Abonenci telefonii komórkowej podróżujący po krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2014 r. zapłacą mniej za usługi świadczone w roamingu.

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Europejskiej, z dniem 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. Jest to ostatnia obniżka stawek roamingowych przewidziana powyższym rozporządzeniem. Kolejna zmiana, zaplanowana na grudzień 2015 r., będzie dotyczyła całkowitego zniesienia podwyższonych opłat roamingowych.

Dotychczasowe opłaty za usługi zostają po raz kolejny obniżone zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym. Za połączenie wychodzące zapłacimy nie więcej niż 97 groszy, za połączenia przychodzące maksymalnie 25 groszy, a koszt 1 MB danych został ustalony na poziomie 1,02 zł. 

Wysokość opłat detalicznych

Poniższa tabela przedstawia maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu regulowanym obowiązujące od 1 lipca 2014 r. w krajach Unii Europejskiej.

    od 1 lipca 2014 r.

w Euro bez VAT

w PLN bez VAT

w PLN z VAT

Poziom detaliczny
(maksymalna stawka)

połączenia wychodzące (min)

0,19

0,79

0,97

połączenia przychodzące (min)

0,05

0,20

0,25

SMS

0,06

0,25

0,31

MMS

0,20

0,83

1,02

transmisja danych (MB)

0,20

0,83

1,02

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny odbywać się w następujący sposób:

  • dla połączeń głosowych – opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nieprzekraczającą 30 sekund.
  • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
  • transmisja danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

Wysokość opłat hurtowych

Operatorzy świadczący usługę roamingu międzynarodowego będą się rozliczać zgodnie z poniższymi średnimi stawkami:

 

od 1 lipca 2014 r.

w Euro bez VAT

w PLN bez VAT

Poziom hurtowy (średnia stawka)

połączenia wychodzące ( min)

0,05

0,210

SMS

0,02

0,084

transmisja danych (MB)

0,05

0,210

źródło: uke.gov.pl

 

 

Tagi: , , ,

Kategoria: Z kraju i ze świata