Teologia w systemie e-learning: STUDIUJĘ U SIEBIE!

28 czerwca 2014 |

Inwestycja w duchowość to inwestycja w wieczność. Tej inwestycji służy teologia – nauka o Bogu.
Ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją studiowania teologii katolickiej w systemie e-learning (kształcenie na odległość) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku, w siedzibie uczelni. Ponadto otrzymują przez internet dodatkowe materiały do studiowania, mając jednocześnie możliwość kontaktu z wykładowcami. W naszych studiach uczestniczą osoby z wielu zakątków Polski, Europy i świata. Są to studenci w różnym wieku o różnych powołaniach i zawodach, stawiający na samodzielność i pasję poznawczą: 

Studiowanie teologii daje mi wielką przyjemność, lepsze zrozumienie wiary i co najważniejsze – Boga. W wieku prawie 50 lat dzięki e-learnigowi mogę „wrócić do lat studenckich”. Wyjechałem z Polski w ’88 roku i za każdym razem kiedy przyjeżdżam na wykłady, podziwiam jak się zmieniła. Michał, pracownik korporacji informatycznej w Irlandii

Pracuję jako katechetka w parafii. Spotkałam na tych studiach wielu dobrych wykładowców, którzy nie tylko dzielą się wiedzą, ale też dają świadectwo swojej wiary. A pozytywnych owoców mego studiowania doświadczam każdego dnia – w swojej relacji do Boga i w pracy katechetycznej.
Alena, nauczycielka religii z Białorusi

Teologia ubogaciła mnie duchowo i intelektualnie, nadała nowy wymiar mojemu życiu. Studiowanie w systemie e-learningu pozwala mi wykonywać obowiązki i jednocześnie sprawia, że mogę się ubogacać wiedzą w głębszym poznawaniu Boga.
Bogdan, stolarz z Podkarpacia

Każdy ma swoje tempo i styl uczenia się, dlatego proponujemy system pozwalający w dogodny sposób planować swoje kształcenie. Pracując zarówno przy własnym biurku jak i podczas wykładów w Warszawie STUDIUJESZ U SIEBIE!

Zobacz więcej: http://www.pwtw.pl/ http://e-pwtw.pl/ https://www.facebook.com/PWTWarszawa Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela ul. Dewajtis 3 01-815 Warszawa tel. +48 22 869 98 90 e-mail: sekretariat@pwtw.pl

dla każdego! (ostatnie słowo w konkursie)

Tagi: , , ,

Kategoria: Z kraju i ze świata