Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia działalności Związku Polaków w Górnej Austrii.

24 listopada 2015 |

W sobotę, 21 listopada 2015r. w sali Rady Miasta i Sali Renesansowej Starego Ratusza w Linzu, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu  70-lecia  działalności Związku Polaków w Górnej Austrii. Jest to najstarsza Polska organizacja (po Stowarzyszeniu „Strzecha”) działająca do dzisiaj w Austrii. Podczas uroczystości odbyła się prezentacja sztandaru ZPwGA.

Historia ZPwGA

Związek Polaków w Górnej Austrii, zwany także Związkiem Niepodległościowców, sięga swymi korzeniami czasów II wojny światowej.
Wielu więźniów obozów koncentracyjnych  i przymusowych robotników, po wyzwoleniu w 1945 r. ze względu na zaistniałą sytuację polityczną w Polsce, pozostało w Austrii lub emigrowało dalej.
W Górnej Austrii istniało wiele obozów przejściowych dla Polaków. Tu od samego początku rodziło się zorganizowane życie polonijne. Linz21
Pierwszą organizacją, jaka powstała po wojnie, był Związek Polaków w Austrii (ZPA), który w Górnej Austrii posiadał cztery delegatury.
W roku 1974 delegatury górnoaustriackie odłączyły się od ZPA i w dniu 11 maja 1975 r. zarejestrowano autonomiczny Związek Polaków w Górnej Austrii z siedzibą w Linzu.
Od początku swej działalności ZPwGA deklarował się jako organizacja apolityczna, jednak prolondyńska orientacja i nieuznawanie władz PRL-u, czego wyrazem było nieutrzymywanie kontaktów z ambasadą PRL w Wiedniu i organizacjami polonijnymi o zabarwieniu komunistycznym, należały do istotnych elementów działalności Związku.
ZPwGA utrzymywał kontakty z Rządem Emigracyjnym w Londynie i regularnie przekazywał datki pieniężne do Skarbu Narodowego.
Jako organizacja niepodległościowa ZPwGA wszedł do Wspólnoty Organizacji Polonijnych Wolnego Świata.

Od 7 marca 1998 r. ZPwGA jest aktywnym członkiem Forum Polonii – Wspólnoty Polskich  Organizacji w Austrii.
ZPwGA wydawała własne pismo „Wiadomości Polonijne“, które ukazywały się od 1 września 1998 roku w nakładzie 750 egzeplarzy i były rozsyłane bezpłatnie do polskich rodzin. Ostatnie wydanie ukazało się 17.06.2011

01 lutego 2000 r. ZPwGA otworzył własne Centrum Polonijne w Linzu przy Friedhofstr. 25.
(Wcześniejsze miejsca spotkań ZPwGA znajdowały się w latach 70 i 80-tych przy Zollamtstr., następnie w latach 80 i 90-tych przy Hafnerstraße i Voksgartenstraße)
Aktu uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonali w dniu 14 maja 2000 roku ks.abp.dr Szczepan Wesoły z Rzymu i prof.dr hab. Irena Lipowicz, ambasador RP w Austrii.

Pierwszą audycję w języku polskim wyemitowano w niedzielę 1 lutego 2004 roku. Od tego czasu w każdą niedzielę na falach Radia FRO 105 MHz bądź też drogą internetową można słuchać naszych audycji radiowych.

Źródło : polonialinz.com

 

Galeria Foto:  ©  Kamila Kolanska 
http://www.kamilakolanska.com/

Kategoria: Fotoreportaże