Uroczystość 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej na Kahlenbergu.

14 września 2013 |

W dniu 07.09 w centrum Wiednia odbyły się uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austrii.

Uroczystości zbiegła się z 50  rocznicą utworzenia Garnizonu Wiedeń.

Delegację polską reprezentował  Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych- Szef Sztabu dywizji Andrzej Malinowski. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii reprezentował Pan Ambasador Artur Lorkowski oraz attache  wojskowy Pan pułkownik Tomasz Cymek. Obecni byli również przedstawiciele środowisk polonijnych w Austrii. Obecny był również naczelnik 19 dzielnicy Wiednia Pan Adi Tiller.
W czasie oficjalnej zbiórki żołnierze polscy i austriaccy wystąpili pod komendą dowódcy uroczystości majora  Tomasa Guttesbergera w  obecności dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Austrii generała broni Franza Reissnera. Kahlenberg 2013 072

W dniu 08.09 odbyły się na Kahlenbergu uroczystości z okazji 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

Głównym punktem programu była msza św.pontyfikalna z okazji 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 30 rocznicy obecności Ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu, celebrowana przez J.Em.Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Na zakończeniu mszy odbył się występ Chóru Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca. Występ   stał się już tradycją corocznych uroczystości dożynkowych Polonii w Austrii. Kahlenberg 2013 088

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele polskiej dyplomacji na czele z Ambasadorem RP w Wiedniu panem Arturem Lorkowskim, instytucji polskich, parlamentarzystów Polskich, przedstawicieli sekretariatu EUWP, Polonii austriackiej, przybyli również na tą okoliczność pielgrzymi z Polski.

Po mszy św. odbył się koncert Wojskowej Orkiestry z Krakowa, występy zespołów folklorystycznych oraz tradycyjny już  Bieg Sobieskiego.

Obecna była również Małopolska Chorągiew Husarska.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością :

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Przedstawiciele Wojska Polskiego:

General dywizji Andrzej Malinowski
General brygady Cezary Podlasiński

Przedstawiciel Wojska Austriackiego Militärkommandant von Wien Brigadier General Kurt Wagner
Przedstawiciele Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“
Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk
Dyrekcja, młodzież i dzieci ze Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu
Potomkowie rycerzy biorących udział w Odsieczy na czele z hrabia Mieczysławem Ledóchowskim
Komandor Komandorii Zagłębiowskiej
Krakowski Szwadron Ulanów im. Józefa Piłsudskiego
Przedstawiciele organizacji polonijnych i Forum Polonii w Austrii Kahlenberg 2013 159

Wykonawcami programu artystycznego byli:
Chór Archikatedry Katowickiej
Orkiestra Wojskowa z Krakowa
Zespół Dziecięcy „Oberek“ z Linzu
Zespół Folklorystyczny „Podhale-Zakopane“ z Wiednia
Zespół Wokalny „AleBabki“ z Czeszowa

Sportowcy:
Sztafeta Husarii Polskiej
Uczestnicy marszu Szlakiem Sobieskiego z Krakowa i biegu o puchar króla Jana III Sobieskiego
oraz
Wrocławskie Biuro ALFA-TUR, które przywiozło po raz dziesiąty chleb dożynkowy.
Rajd rowerowy z Płocka
Pielgrzymi z Polski i Austrii
Dziennikarze i przedstawiciele mediów z Polski i z Austrii

Koncert Orkiestry Wojskowej z Krakowa pod dyrekcja mjr. Dariusza Byliny oraz ppor. Krystiana Siwka rozpoczął  się Polonezem A-dur Fryderyka Chopina, na zakończenie koncertu wojskowi muzycy wykonali Marsz Radetzkiego .
Orkiestra Wojskowa w Krakowie jest najstarsza orkiestra Wojskowa w Polsce. Powstała w 4.02.1919r
przy 20 Polku Piechoty Ziemi Krakowskiej. W 1923 r. zdobyła „Mistrzostwo Orkiestry Armii“ – tytuł nadawany najlepszej Orkiestrze Wojska Polskiego.
Dowódca – Kapelmistrzem Orkiestry jest mjr. Dariusz Bylina, Z-ca Dowódcy-Kapelmistrzem ppor. Krystian Siwek, Tamburmajorem chor. Tomasz Stronias, Szefem chor.Tomasz Pierwoch. Kahlenberg 2013 166

Marsz Radetzkiego–  to utwór muzyczny skomponowany przez Johanna Straussa (ojca) (op. 228) na uroczysty bankiet, wydany przez habsburski Dom Panujący w Wiedniu 31 sierpnia 1848 roku. Utwór zostały zadedykowany austriackiemu marszałkowi Radetzkiemu (Radeckiemu), bohaterowi spod Custozy, a wkrótce marsz stał się popularny wśród żołnierzy.

Organizatorem dożynek na Kahlenbergu  było Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft.

 

 

 

red & foto: B. Kalczyńska

Kategoria: Fotoreportaże