Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii.

7 czerwca 2014 |

W dniu 05.06.2014 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków zamieszkałych w Austrii. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu oraz Wydziałem  Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu .
Uczestników wieczoru powitała prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć oraz I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Wiedniu Jan Walkiewicz. Foto: Copyright © 2014 Elipsa.at
Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia : działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia, mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych oraz możliwość współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu MINGO oraz porady prawne.
Porad udzielali : polski adwokat – Aleksandra Fux, doradcy z Centrum Informacyjno Doradczego IBZ Polonia – Iwona Jarzemski i Agata Mrożek Duda, przedstawiciel konsulatu –  Marta Kusik, I sekretarz WPHI Jan Walkiewicz, z projektu Agencji Gospodarczej w Wiedniu MINGO współpracujący z tą agencją Wojciech Antosz oraz Elvira Dubas w zakresie doradztwa w kwestii asymilacji i integracji ze społeczeństwem austriackim.
Wieczór informacyjny cieszył się bardzo dużą frekwencją i  zainteresowaniem uczestników, ze względu na których przedłużono czas udzielanych porad.
Program wieczoru  przygotowany był w formie indywidualnych pytań zadawanych przez uczestników. Dało to możliwość naszym gościom uzyskania dodatkowych informacji, które nie były objęte programem wieczoru. Zaproponowana przez organizatorów forma przekazywania porad i niezbędnych informacji naszym rodakom, cieszyła się dużym powodzeniem wśród biorących udział w wieczorze .
Dla uczestników wieczoru organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie bufetu.
Organizatorzy przeprowadzili z uczestnikami wieczoru wiele sondaży, z których wynika, że problemy, z którymi przyszli  nasi rodacy, nie dotyczą tylko spraw socjalnych. Padło wiele pytań dotyczących oświaty, możliwości podjęcia studiów w Wiedniu przez członków rodzin będących w Polsce, możliwości korzystania z oferty kulturalnej Instytutu Polskiego, pytania o działalność Stacji Naukowej PAN w Wiedniu – dawny Dom Polski, oraz możliwości korzystania z imprez proponowanych przez Stację Naukową. Zanotowaliśmy większość młodych osób, którzy nie są zorientowani o zorganizowanych strukturach polonijnych i możliwościach korzystania z ofert proponowanych przez polonijne stowarzyszenia.

W planowanym na 26.11.2014 kolejnym wieczorze informacyjnym organizatorzy zaproszą polskie instytucje w Wiedniu oraz prężne stowarzyszenia polonijne, w celu przedstawienia ich oferty programowej, którą uczestnicy wieczoru byli zainteresowani.

Zmienia się mentalność naszych rodaków. Wyraźnie zauważalna potrzeba asymilacji ze środowiskiem polonijnym, oraz zapotrzebowanie na dobrą polską kulturę ale nie tą z polonijnej dyskoteki.
Sekretariat WPOwA Forum Polonii

Źródło:  http://www.forumpolonii.at/                                          Portal

Tagi:

Kategoria: Fotoreportaże