I Światowe Forum Mediów Polonijnych

[ 0 ] 7 października 2018 |

I Światowe Forum Mediów Polonijnych jest kontynuacją czterech edycji Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które odbyły się z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji w latach 2014 – 2017.
Celem Forum było: • doskonalenie warsztatu dziennikarskiego • wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania mediów polonijnych • dyskusja o roli mediów polonijnych w utrzymywaniu więzi z krajem • omówienie strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne • integracja wydawców i dziennikarzy mediów polonijnych • prezentacja wystawy mediów polonijnych179

W roku obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rada Polonii Świata zwołała pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Warszawie, w dniach 20-23 września 2018 roku. Przewodnictwo Komitetu Honorowego Zjazdu objął Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W Zjeździe Polonii Świata wzięło udział ok. 600 osób ze wszystkich kontynentów, z których każda uczestniczyć mogła tylko w jednym wybranym przez siebie forum.

40W ramach Zjazdu obradowały następujące fora: – Światowe Forum Mediów Polonijnych, – Światowe Forum Edukacji Polonijnej, – Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego. – Światowe Forum Kultury Polonijnej – Światowe Forum Organizacji Polonijnych – Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej – Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju

Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych, oprócz własnej tematyki i własnych zajęć szkoleniowych, wzięli udział we wspólnych punktach programu Zjazdu, m.in. w sesji inauguracyjnej w Sejmie, koncercie w Teatrze Wielkim, przyjęciu u Prezydenta RP i innych. Była to także okazja do spotkania przedstawicieli Polonii z całego świata. Uczestnicy i beneficjenci Forum Mediów Polonijnych. W Forum wzięło udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata reprezentujących: redakcje czasopism, telewizji, radia oraz internetowych portali informacyjnych.

W pierwszym dniu zjazdu dziennikarze zostali zaproszeni do Sali Plenarnej Sejmu RP, na inauguracyjne posiedzenie oraz wieczorem na Koncert Galowy „Nasza Niepodległa 1918-2018″ z udziałem wybitnych polskich artystów. Następny dzień, (piątek 21.09) był dniem panelowym, gdzie dziennikarze mogli wymienić swoje doświadczenia w zakresie funkcjonowania mediów polonijnych i ich roli w utrzymywaniu więzi z krajem. Omówiona została strategia promocji Polski w świecie przez media polonijne oraz zasady komunikacji marki „Polska”.115

Jednym z bardzo interesujących punktów programu było doskonalenie warsztatu dziennikarskiego, takie jak np. Wykorzystanie smartphona do realizacji reportażu. Odbyły się warsztaty w terenie, gdzie powstało 5 krótkich filmowych wywiadów z osobami napotkanymi na Placu Zamkowym w centrum Warszawy. Dzień zakończył się wizytą u Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, który przyjął forumowiczów w ogrodach senackich.

Trzeci dzień Forum Mediów Polonijnych, obfitował w wizyty studyjne o charakterze informacyjno – warsztatowym. Gościli nas: TVP Polonia, Radio Polskie, i PAP Polska Agencja Prasowa. Zakończeniem tego dnia była ponowna wizyta w Sejmie RP i podsumowująca zjazd sesja. Ukoronowaniem dnia była wizyta w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii, gdzie odbyło się przyjęcie dla dziennikarzy.

I Światowe Forum Mediów Polonijnych zostało zakończone w niedzielę, Mszą św. w intencji Ojczyzny.

Tutaj chcę bardzo podziękować organizatorom Forum, za bardzo dobrze zorganizowane panele, zaproszonych gości, i za możliwość poznania wspaniałych ludzi. Dziękuję : Teresie Sygnarek – Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Romanowi Wróbel – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

 

 

Fotoreportaż z wydarzenia
Foto: © 2018 www.elipsa.at
Red.nacz. Barbara Kalczyńska

 

10 11 16 19 22 239 037 40 54 61 63 67 71 80 82 85 88 92 94 99 108 110 115 116 117 121 124 127 128 132 134 137 139 140 142 143 144 146 147 150 151 152 154 157 161 164 169 179 183 186 188 190 198 215 218 220 223 226 228 229 234 246 249

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź