Jan Paweł II. filozof, poeta, kapłan, polityk, papież: życie dla wolności. Dzieło życia i siła oddziaływania

[ 0 ] 13 września 2020 |
28.09.2020 – 30.09.2020 

Sympozjum naukowe

Papież Jan Paweł II jest jedną z największych postaci w historii Kościoła. Zarówno niezwykle długi czas trwania jego pontyfikatu, jak i rozliczne talenty przesadzają o uznaniu go za wyjątkową osobowość: był filozofem, kapłanem, metropolitą, poetą, mistykiem, politykiem i papieżem – w młodości aktorem, do późnej starości entuzjastycznym sportowcem, a w czasie okupacji niemieckiej robotnikiem przymusowym w kamieniołomie. Trudno przecenić jego działalność, jego prawie nieograniczoną siłę twórczą i porywającej mocy charyzmę. Głęboko przemienił Kościół i świat. W roku jego setnych urodzin Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI. w Heiligenkreuz organizuje szczególną konferencję. Do udziału w niej zaproszeni zostali prelegenci, którzy towarzyszyli polskiemu papieżowi w jego drodze, są znawcami teologii i jego pracy duszpasterskiej:

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Opat Maximilian Heim, Rocco Buttiglione, Jarosław Jagiełło, Anna Karoń -Ostrowska, Paul Josef Kardinal Cordes, Peter Schallenberg, Christoph Ohly, Stefan Samerski, Stefan Meetschen, Władysław Zuziak, Marcus Knaup, Helmut Müller, Manfred Gerwig, Hans-Gregor Nissing, Corbin Gams, Alfred Marek Wierzbicki, Kazmierz Rynkiewicz, Marek Maciejak, Pater Wolfgang Buchmüller, Ojciec Edmund Waldstein, William J. Hoye, Ojciec Karl Wallner i Christoph Böhr.

Czas i miejsce:
Pn., 28. września – Śr., 30. września

Miejsce:
Kaisersaal des Stiftes, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Otto-von-Freising-Platz 1, 2532 Heiligenkreuz im Wienerwald

Informacje i bilety:
Konieczna rezerwacja miejsc: tagungen@hochschule-heiligenkreuz.at lub +43 22588703 406

Organizatorzy i partnerzy:
Veranstalter: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI. Heiligenkreuz
Partner: Instytut Polski w Wiedniu

Kategoria: Serwis Prasowy

Zostaw odpowiedź