Nowa aplikacja internetowa e-Konsulat.

27 grudnia 2013 |

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu uprzejmie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2013 r.w urzędzie uruchomiona zostanie internetowa aplikacja   e-Konsulat, za pomocą której można ustalać terminy wizyt w Konsulacie w sprawach:archiv net

–          paszportowych,

–          prawnych,

–          obywatelskich

–          wizowych

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu a w szczególności  skrócenia czasu oczekiwania w kolejce w konsulacie, informujemy iż  począwszy od dnia 1 sierpnia  2013 r. przed wizytą w urzędzie konieczne stanie się uprzednie zarejestrowanie planowanej wizyty za pośrednictwem elektronicznego  systemu zapisów na spotkania z konsulem – E-KONSULAT.

Osoby nie korzystające z rejestracji wizyt po 1 sierpnia 2013 r. będą obsługiwane  jedynie w ramach pozostałych wolnych terminów przewidzianych na dany dzień.

Obowiązek rejestracji wizyty nie dotyczy sytuacji losowych i zdarzeń nadzwyczajnych.

Aby umówić spotkanie w urzędzie, należy wypełnić zgłoszenie na stronie internetowej

WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

Spotkanie w sprawach paszportowych

 1. Wejdź na stronę http://www.e-konsulat.gov.pl
 2. Wybierz kraj oraz placówkę: Austria/Wiedeń
 3. Wybierz zakładkę po lewej stronie Menu: Wizyty w konsulacie – Sprawy paszportowe
 4. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą zasad umawiania się na spotkania.
 5. Zarezerwuj termin wybierając liczbę osób oraz dowolną, dostępną datę.
 6. Wypełnij formularz wizyty paszportowej podając dokładne dane osoby dla której składany będzie wniosek.
 7. Pobierz potwierdzenie wizyty i wydrukuj. Z potwierdzeniem należy stawić się w urzędzie w dniu spotkania. Potwierdzenie zostanie przesłane również na podany adres e-mail.

Spotkanie w sprawach prawnych i obywatelskich

 1. Wejdź na stronę http://www.e-konsulat.gov.pl
 2. Wybierz kraj oraz placówkę: Austria/Wiedeń
 3. Wybierz zakładkę Wizyty w Konsulacie – Sprawy prawne lub Sprawy obywatelskie
 4. Dokonaj weryfikacji obrazka na dole strony
 5. Dokonaj rezerwacji spotkania wybierając dostępną datę oraz godziny
 6. Wypełnij formularz wizyty podając dokładne dane osobowe oraz rodzaj sprawy.
 7.  Pobierz potwierdzenie wizyty i wydrukuj. Z potwierdzeniem należy stawić się w urzędzie w dniu spotkania. Potwierdzenie zostanie przesłane również na podany adres e-mail.

Odwołanie spotkania

Osoby, które nie mogą przyjechać do urzędu we wcześniej umówionym terminie, lub osoby,  które chcą zmienić termin spotkania, muszą najpierw anulować spotkanie.

 1. Wejdź na stronę http://www.e-konsulat.gov.pl
 2. Wybierz zakładkę Wizyty w Konsulacie
 3. Wybierz zakładkę Anuluj umówioną wizytę
 4. Wprowadź kolejno numer formularza oraz kod (numery znajdują się na potwierdzeniu umówionego spotkania)
 5. Odwołaj umówioną wizytę.

WAŻNE UWAGI!

 1. System pozwala tylko na jednokrotną rejestrację na spotkanie w urzędzie. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
 2. Wypełniając formularz należy podać wszystkie wymagane dane, co jest gwarancją otrzymania potwierdzenia spotkania. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku paszportowego. Osoby, które umówią spotkanie w niewłaściwym Dziale (np. w sprawie paszportu w Dziale Prawnym lub Obywatelskim) nie będą obsługiwane i będą musiały umówić nowe spotkanie.
 3. Wypełniając formularz należy podać dane osobowe osoby dla której składany będzie wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka a nie rodziców lub opiekunów.
 4. Na spotkanie należy przybyć z wydrukowanym potwierdzeniem spotkania, które zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 5. Do konsulatu będą wpuszczane jedynie osoby składające wniosek, a w przypadku dzieci również rodzice lub opiekunowie. Obowiązek rejestracji wizyty nie dotyczy sytuacji losowych i zdarzeń nadzwyczajnych.
 6. Wyznaczony dzień spotkania gwarantuje obsłużenie wnioskodawcy w tym dniu.
 7. Wyznaczona godzina jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.
 8. Osoby umawiające się na spotkanie w sprawach paszportowych są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
 9. W przypadku rezygnacji z wizyty w urzędzie prosimy o skorzystanie z formularza odwołania wizyty dostępnego pod adresem:   https://secure.e-konsulat.gov.pl/Wizyty/Paszportowe/AnulowanieWizyty.aspx?IDPlacowki=151
 1. Wszelkie informacje dotyczące zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie urzędu http://www.wieden.msz.gov.pl
 2. Rejestracja w systemie oznacza, że wnioskujący zapoznał się z zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.
 3. Regulamin korzystania z systemu E-KONSULAT dostępny jest pod adresem

https://secure.e-konsulat.gov.pl/NotaPrawna/NotaPrawna.aspx

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata