Ambasada RP w Wiedniu informuje!

15 maja 2014 |

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E

o utworzeniu Obwodu Głosowania nr  11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej

przy Hietzinger Hauptstraße 42c w Wiedniu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Ambasada  Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu podaje do publicznej wiadomości, że został utworzony Obwód Głosowania nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy Hietzinger Hauptstraße 42c w Wiedniu, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej.

Granice Obwodu Głosowania nr 11 obejmują obszar całej Austrii. Głosowanie odbędzie się w dniu

25 maja (niedziela) 2014 r., w godzinach: 7.00 – 21.00 czasu miejscowegowybory

Podstawa prawna:

1. art. 14 par. 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zmianami),

2. rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla  obywateli polskich przebywających za granicą (Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 2014 r., poz. 509).

Warunkiem uczestniczenia w wyborach jest zgłoszenie się do spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać  w jeden z poniższych sposobów: w formie elektronicznej, ustnie, pisemnie, telefonicznie lub telefaksem.
Zachęcamy do korzystania przede wszystkim z elektronicznego systemu rejestracji dostępnego na  ewybory.msz.gov.pl  lub e-wybory.msz.gov.pl  jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

Głosować będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania osobistego w siedzibie komisji wyborczej za granicą upływa 22 maja 2014 r.

Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego za granicą upływa 12 maja 2014 r.

Wiedeń, dnia 28 kwietnia 2014 r.
Andrzej Kaczorowski
Konsul Generalny

Kategoria: Z kraju i ze świata