Tag: wybory

KOMUNIKAT SPECJALNY

KOMUNIKAT SPECJALNY

19 października 2015 |

dot. wyborów parlamentarnych 25.10.2015 r. Nawiązując do treści Obwieszczenia Konsula RP z dnia 28.09.2015 r. uprzejmie przypominam, że termin przyjmowania zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r. minął 7 października 2015 r. W dalszym ciągu natomiast (do 22 października 2015 r.) można zgłaszać zamiar […]

Zobacz więcej

Kandydat Polskiego pochodzenia jest jednym z kandydatów do rad 20 dzielnicy Wiednia – Filip Worotynski z listy SPÖ (Nr 42)

Kandydat Polskiego pochodzenia jest jednym z kandydatów do rad 20 dzielnicy Wiednia – Filip Worotynski z listy SPÖ (Nr 42)

5 października 2015 |

Mała  ojczyzna. Każdy człowiek ma swoja małą ojczyznę czyli miejsce, które jest dla niego ważne w konkretnym momencie życia. Dla większości ludzi ta mała ojczyzna jest związana z miejscem urodzenia, zamieszkania, z rodziną Szczególne znaczenie mała ojczyzna ma dla emigrantów, którzy wyjeżdżając ze swojego kraju muszą odnaleźć się w nowym środowisku i niezależnie jak długo przebywają poza swoją ojczyzną budują swoje życie w nowym kraju. […]

Zobacz więcej

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. Informacja dla obywateli RP przebywających w Austrii nt. wyborów prezydenckich w 2015 r.

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. Informacja dla obywateli RP przebywających w Austrii nt. wyborów prezydenckich w 2015 r.

1 kwietnia 2015 |

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem” oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych). Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej […]

Zobacz więcej